Dzieje archiwum księcia Ksawerego Saskiego – historycznego dziedzictwa Francji, Polski i Niemiec

Jakub Bajer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2020.09

Abstrakt


W artykule omówiono historię rozproszenia archiwum ks. Ksawerego Saskiego na trzy części – francuską (Archiwum Departamentalne w Troyes), polską (Biblioteka Polska w Paryżu) oraz niemiecką (Saskie Główne Archiwum Państwowe w Dreźnie). Przedstawiono kolejne etapy procesu rozproszenia w XIX w. oraz pokazano na przykładach konkretnych prac z francuskiej i polskiej historiografii, jak rozbicie zbioru wpłynęło na stan badań prowadzonych nad życiem saskiego księcia.


Słowa kluczowe


Ksawery Saski; archiwoznawstwo; polska emigracja we Francji w XIX w.; Biblioteka Polska w Paryżu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła drukowane

Correspondance inédite du Général Major de Martange, aide de camp du Prince Xavier de Saxe, lieutenant général des armées (1756–1782), wyd. Ch. Bréard, Paris 1898

Correspondance inédite du Prince François-Xavier de Saxe, connu en France sous le nom de comte de Lusace, wyd. A. Thévenot, Paris 1874

Heine J.Ch., Teatr Narodowy 1765–1766: raporty szpiega. Podpatrzył i opisał Jan Heine, agent Franciszka Xawerego Królewicza Polskiego Księcia Regenta Saskiego, tłum. i oprac. M. Klimowicz, wstęp Z. Raszewski, Warszawa 1962

Relacje Jana Heynego, agenta księcia Ksawerego Saskiego, o „Monitorze” (1765–1770), oprac. E. Aleksandrowska, „Pamiętnik Literacki”, 67, 1976, nr 3, s. 173–187

Opracowania

Bajer J., Les archives du prince Xavier de Saxe – un patrimoine européen de la France, de la Pologne et de l’Allemagne, w: Les dynamiques du changement dans l’Europe des Lumières, red. M. Forycki, A. Jakuboszczak, T. Malinowska, Poznań–Paris 2018, s. 403–409

Bajer J., La Maison de Saxe et la reconnaissance du roi Stanislas-Auguste par les cours du Sud (1764–1766), „Studia Europaea Gnesnensia”, 5, 2012, s. 257–277

Bajer J., Le prix d᾽un attachement: les d᾽Argenson et la Maison de Saxe, w: Les dynamiques du changement dans l’Europe des Lumières, red. M. Forycki, A. Jakuboszczak, T. Malinowska, Poznań–Paris 2018, s. 229–238

Conihout I. de, La Bibliothèque de Xavier de Saxe, de Pont-sur-Seine à la Bibliothèque Mazarine, w: Mélanges offerts à Christian Galantaris, Paris 2009, s. 215–224

Gasztowt A.-M., Le Secret de la Dauphine, Paris 1956

German F., Jastrzębski Korwin Jan Ludwik, w: PSB, t. 11, Wrocław 1964–1965, s. 78 n.

Die Gesellschaft des Fürsten: Prinz Xaver von Sachsen und seine Zeit, red. U. Fiedler, T. Nicklas, H. Thoss, Chemnitz 2009

Guignard P.-Ph., Rapport sur les papiers de S.A.R. le Prince Xavier de Saxe conservés dans les archives du départament de l᾽Aube, Dijon 1853

Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, t. 1: Rękopisy nr 1–431, oprac. C. Chowaniec, Kraków 1939

Klatka U., Stryjeński Kazimierz, w: PSB, t. 44, Warszawa–Kraków 2007, s. 517 n.

Konopczyński W., Konfederacja barska, t. 1, Warszawa 1936

Konopczyński W., Polska w dobie wojny siedmioletniej, t. 1–2, Kraków–Warszawa 1909–1911

Massé D., Un candidat au trône de Pologne (1759–1764), „Revue de Paris”, 5, 1905, s. 617–631 (rec. W. Konopczyńskiego, Kwart. Hist., 22, 1908, s. 460 n.)

Przewodnik po zespołach rękopisów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu, oprac. M. Wrede, M.P. Prokop, J. Pezda, Paryż–Warszawa 2000

Rederowa D., Jan Ludwik Jastrzębski: z życia naukowego Wielkiej Emigracji, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 8, 1999, nr 2 (16), s. 127–178

Staszewski J., Wettynowie, Olsztyn 2005

Stryienski C., La mère des trois derniers Bourbons. Marie-Josèphe de Saxe et la cour de Louis XV. D᾽après des documents inédits tirés des archives royales de Saxe, des archives des affaires étrangères etc., Paris 1902

Stryienski C., Le Secret de la Dauphine (1756–1761), „Revue des Études Historiques”, 3, 1901, s. 193–207

Terraux Ch., Le prince Xavier de Saxe. Correspondances et réseaux d᾽une maison princière dans l᾽Europe du XVIIIe siècle, praca magisterska napisana pod kier. L. Bély na Uniwersytecie Paris IV, 2004–2005, [dostęp: 2.11.2019]

Valett de Viriville A., Les archives historiques du départament de l᾽Aube, et de l᾽ancien diocèse de Troyes, capitale de la Champagne, depuis le VIIe siècle jusqu᾽à 1790, Troyes–Paris 1841

Vernier J.-J., Un épisode de la vie du prince Xavier de Saxe, comte de Lusace: sa candidature au trône de Pologne, Troyes 1901

Vernier J.-J., Étude biographique sur le prince Xavier de Saxe, comte de Lusace, Troyes 1903

Vernier J.-J., Inventaire sommaire des archives départamentales antérieures à 1790, série E, fonds de Saxe, t. 1–3, Troyes 1903–1910

Wójcicka Z., Hipolit Błotnicki o Adamie Mickiewiczu (w „Dzienniku” z lat 1832–1855), „Pamiętnik Literacki”, 71, 1980, nr 1, s. 209–236

Xavier de Saxe: D᾽Allemagne en Champagne, la vie tumultueuse de Xavier de Saxe (1730–1806), seigneur de Pont-sur-Seine, red. J.-L. Liez, Troyes 2006


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism