O lekarzu królewskim Macieju z Błonia i jego zapiskach biograficzno-historycznych

Ewa Kobylińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2018.02

Abstrakt


On royal physician Maciej of Błonie and his biographical-historical notes

The edition of Avicenna’s works preserved in the Provincial Library at the Higher Theological Seminary of Franciscans in Krakow contains interesting, handwritten biographical notes. It can be said with a high degree of certainty that they were written by Maciej of Błonie, a physician to Kings Aleksander I Jagiellon and Sigismund I the Old. This is suggested by the dates of his studies at the University of Krakow, the subject matter of the notes, often devoted to Mazovia, his native region, and the content of the book itself. The discovered notes, spanning the period to 1506, make it possible to fill the gaps and details of our knowledge about Maciej’s early life – there is, among other things, the exact year of his birth given, the name and date of birth of his brother, the beginning year of his school education, the year he took holy orders of acolyte, and the years he went to Italy to study and came back to Poland after having obtained a PhD degree.

The article attempts to examine a possible milieu of Maciej, contacts he established which could have influenced his career, especially students of Krakow University, who studied at the same time, people who lived in Italy during the same period as Maciej; there is also a question asked about his contacts with Jan Łaski.

Attention was also paid to the nature of Maciej’s notes – they appear to be draft records, without a chronological order, with numerous cross-outs and insertions. Only seldom did he put down a daily date, and he used various ways to date events. All this invites a question about the place of these notes among other diaries of the period. The article is annexed by the edition of biographical-historical notes of the royal physician.


Słowa kluczowe


Maciej z Błonia; zapiski biograficzne; Aleksander Jagiellończyk; XVI w.; lekarz; Maciej of Błonie; biographical notes; Alexander Jagiellon; 16th century; physician

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Awicenna, Canon; De viribus cordis, Venezia 1490, Biblioteka Prowincjalna przy Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie, sygn. Inc.35.II, [dostęp: 4.07.2017]

Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. A. Gąsiorowski, współpr. T. Jurek, I. Skierska, W. Swoboda, Kraków 2000

Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, t. 1, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, współpr. R. Grzesik, Kraków 2004

Opracowania

Birkenmajer L.A., Zapiski historyczne wśród starych almanachów Biblioteki Jagiellońskiej, Kwart. Hist., 16, 1902, s. 445–457

Birkenmajer L.A., Zapiski historyczne wśród starych almanachów Biblioteki Jagiellońskiej, Kwart. Hist., 17, 1903, s. 405–421

Czekajewska-Jędrusik A., Elementy rękopiśmienne w książce drukowanej, w: Książka rękopiśmienna XV–XVII w., red. B. Bieńkowska, Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, t. 4, Warszawa 1980, s. 69–90

Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych podług źródeł archiwalnych, t. 1, Gniezno 1883

Markowski M., Pierwsi doktorzy medycyny Uniwersytetu Krakowskiego w świetle źródeł rękopiśmiennych, „Przegląd Tomistyczny”, 6/7, 1997, s. 315–347

Pociecha W., Królowa Bona (1494–1557): czasy i ludzie Odrodzenia, t. 2, Poznań 1950

Skibniewska J., Dwór królewski Aleksandra Jagiellończyka w latach 1501–1506, Lublin 2015

Starzyński M., Ultima voluntas Alexandri Regis, w: Ecclesia, regnum, fontes. Studia z dziejów średniowiecza, red. R. Gawlas i in., Warszawa 2014, s. 258–267

Tafiłowski P., Jan Łaski (1456–1531), kanclerz koronny i prymas Polski, Warszawa 2007

Wiesiołowski J., Diariusz studencki burmistrza Goskiego, „Kronika Miasta Poznania”, 1, 1999, s. 67–77

Wiesiołowski J., Pamiętnik starosty Pampowskiego, „Kronika Miasta Poznania”, 4, 2004, s. 120–132

Wójcik R., Autobiographical Marginal Notes in Early Printed Calendars, Almanacs and Ephemerides as the Form of the Pre-memoirs in Poland in the 15th and the 15th centuries, w: ¿Qué implica ser medievalista? Prácticas y reflexiones en torno al oficio del historiador, t. 3, red. A.V. Neyra, G. Rodríguez, Mar del Plata 2012, s. 163–197, [dostęp: 29.08.2017]

Wójcik R., Zapiski z efemeryd i almanachów XV i XVI wieku. Plan wydawniczy serii „Diariusze Staropolskie”, w: Kalendarze staropolskie, red. I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2013, s. 53–60

Zdanek M., Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV i na początku XVI wieku. Stan i perspektywy badań, w: Felix indiget amicis. Studia z dziejów kultury duchowej i intelektualnej średniowiecza ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Ożogowi, red. W. Świeboda, M. Zdanek, Kraków 2016, s. 319–359


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism