Drei neue Handschriften des sog. Chronicon hungarico–polonicum

Stefan Albrecht

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2015.05

Abstrakt


Trzy nowe rękopisy tzw. Kroniki węgiersko-polskiejDotąd znany był tylko jeden rękopis (O) krótszej redakcji tzw. Kroniki węgiersko-polskiej (BHL 7922), pochodzący z XV w. Niniejsze studium dołącza znaleziska trzech nowych przekazów (M, P, S), z których najstarszy (P) datowany jest na połowę XIV w., a dwa pozostałe na XV w. Szczególnie rękopis (M) różni się w wielu miejscach od wersji (O). W świetle tych ustaleń można przyjąć, że Kronika węgiersko-polska została skrócona już za rządów Wacława II (1278–1305), który utrzymywał bliskie kontakty ze śląskimi cystersami. Ponownego rozważenia wymaga także historia redakcji dłuższej wersji Kroniki węgiersko-polskiej.

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism