Kontakt

Adres

Redakcja
Studiów Źródłoznawczych
Instytut Historii PAN
Rynek Starego Miasta 29/31

00-272 Warszawa 

e-mail:
redakcja@studia-zrodloznawcze.pl

Osoba do kontaktu

Jacek Adamczyk
dr
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie
Email: redakcja@studia-zrodloznawcze.pl

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: (56) 611 2693
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism