Rosyjskie podróże po Wielkim Księstwie Finlandzkim w interpretacji imagologicznej

Aleksander Wawrzyńczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SP.2019.012

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest omówieniu książki Adama Nowakowskiego W Kraju Tysiąca Jezior.
Obraz Finlandii w rosyjskiej literaturze podróżniczej (1809–1917). Monografia rozpatruje z perspektywy
imagologicznej relacje rosyjskich podróżników odwiedzających Wielkie Księstwo
Finlandzkie. Chronologiczne uporządkowanie i prezentacja badanych tekstów pozwoliła ukazać
proces powstawania i ewolucji heteroobrazu Finlandii i jej mieszkańców w rosyjskiej literaturze
podróżniczej na przestrzeni stu lat. Wizerunek ów ewoluował od imperialnego protekcjonizmu
do idealizacji Finlandii jako najbardziej rozwiniętej i zeuropeizowanej prowincji Rosji Romanowów.
Zgromadzony i skrupulatnie przeanalizowany przez autora monografii materiał pozwala
uznać omówioną pracę naukową jako mającą istotny wkład w polskie badania imagologiczne.


Słowa kluczowe


imagologia, Finlandia, Rosja, rosyjski, literatura podróżnicza, obraz, imperium, prowincja

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism