Kilka uwag na temat znaczenia Chrztu Polski w historii języka polskiego

Kazimierz Sikora

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SP.2019.004

Abstrakt


Autor – jako językoznawca i historyk języka stara się przedstawić rozmaite konsekwencje
przyjęcia chrześcijaństwa przez młode państwo Mieszka I w 966 roku. Skupia się na kwestiach
językowo-kulturowej i europejskiej tożsamości Polaków, podkreślając, że uniwersalistyczna
wizja państw Europy nie byłaby możliwa bez integrującego oddziaływania wspólnoty wiary
i wartości. Trudne pytania współczesności (np. o przyszłość Polski i Europy) znajdują w jego
ocenie aktualną odpowiedź w dziedzictwie przeszłości, a zwłaszcza w utrwalonych w języku
pokładach wiedzy i tradycji.


Słowa kluczowe


historia języka polskiego, tożsamość narodowa i etniczna

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism