Nazwy potraw w południowo-wschodniej Małopolsce jako przejaw kontaktów językowych ( bandurzak, lewasz, proziak )

Dorota Krystyna Rembiszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SP.2018.008

Abstrakt


Przedmiotem omówienia są trzy nazwy potraw: bandurzak ‘placek z ziemniaków’, lewasz
‘rodzaj zupy ziemniaczanej’, proziak ‘placek z mąki i wody z dodatkiem sody pieczony na
blasze’ występujące w leksyce regionalnej Małopolski południowo-wschodniej – obszarze
Polski, gdzie zaznaczyły się różne wpływy językowe, kulturowe i etniczne. Analiza tych nazw
pozwala unaocznić trudności stojące przed etymologiem czy leksykografem gwarowym, który
miałby ukazać drogę wędrówki wyrazu z języka źródłowego do docelowego. Jednocześnie
pokazują bardzo wyraźnie, jak mocno zazębiają się wpływy językowe polskie, niemieckie,
słowackie, ukraińskie i węgierskie na południowym wschodzie Polski.


Słowa kluczowe


nazwy potraw, leksyka regionalna Małopolski południowo-wschodniej, proziak, bandurzak, lewasz, wypływy językowe

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism