Chrzest Węgier

Stanisław A. Sroka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SP.2018.003

Abstrakt


W artykule przedstawiono okoliczności przyjęcia przez Węgry wiary chrześcijańskiej w latach
siedemdziesiątych X wieku, za czasów księcia Gejzy, i późniejsze działania misjonarzy w zakresie
krzewienia nowej wiary. Pierwsze próby chrystianizacji Węgrów miały miejsce w połowie
X stulecia ze strony Bizancjum, ale po klęsce wojsk węgierskich w bitwie nad rzeką Lech
w 955 roku ówcześni przywódcy Madziarów zwrócili się w stronę chrześcijaństwa łacińskiego.
W wyniku prośby księcia Gejzy skierowanej do cesarza Ottona I przybył na Węgry Brunon
z Sankt Gallen, którzy nie tylko ochrzcił rodzinę książęcą, ale także kilka tysięcy Węgrów.
Późniejsze działania misyjne prowadzili, z różnym skutkiem, misjonarze: Wojciech, Brunon
w Kwerfurtu i Gellért. Szczególną sympatię wśród Węgrów zyskał sobie Gellért, przybysz
z Wenecji, który poniósł męczeńską śmierć w trakcie pogańskiego powstania w 1046 roku.


Słowa kluczowe


Węgry, chrystianizacja, książę Gejza, św. Wojciech, św. Brunon z Kwerfurtu, św. Gellért, Brunon z Sankt Gallen, św. Stefan

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism