Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania Perspektywa efektywności w resocjalizacji Abstrakt  PDF
Joanna Sztuka
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Metodologia badań w pedagogice resocjalizacyjnej Abstrakt  PDF
Justyna Joanna Kusztal
 
Vol 17 (2014) Resocjalizacja kreująca Abstrakt  PDF
Krzysztof Biel
 
Vol 17 (2014) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji: Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność, perspektywy, Wrocław, 26–27.11.2014  PDF
Karolina Kmiecik-Jusięga
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania Kurator sądowy wobec nowych zadań i zmian w systemie resocjalizacji Abstrakt  PDF
Maciej Muskała, Justyna Kusztal
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania Starzenie się populacji osadzonych nowym wyzwaniem dla Służby Więziennej w Polsce (?) Abstrakt  PDF
Renata Deka
 
Vol 17 (2014) Zróżnicowanie form i stopnia patologicznych zachowań młodzieży w środowisku szkolnym. Analiza porównawcza na przykładzie młodzieży objętej resocjalizacją zakładową – raport z badań Abstrakt  PDF
Mariusz Gajewski
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania Charakterystyka pacjentów przerywających stacjonarną terapię uzależnień uzyskana na podstawie analizy dokumentów medycznych Abstrakt  PDF
Robert Opora, Radosław Breska
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism