Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 17 (2014) Początki i rozwój Akademii Ignatianum w Krakowie Abstrakt  PDF
Władysław Kubik
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Szkoła dla Innego. Filozofia i pedagogika dialogu w edukacji międzykulturowej Abstrakt  PDF
Jadwiga Serkowska-Mąka
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Wprowadzenie do analizy współczesnej polskiej filozofii wychowania Abstrakt  PDF
Sławomir Sztobryn
 
Vol 23, No 1 (2020): Doświadczanie wartości w wychowaniu chrześcijańskim Naukowość pedagogiki chrześcijańskiej Abstrakt  PDF
Dariusz Stępkowski
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Między wiedzą naukową a mądrością w pedagogice – w obszarze filozofii wychowania Abstrakt  PDF
Marian Nowak
 
Vol 17 (2014) Edukacja Europejska i zadania polskiej edukacji w latach 2012–2025 Abstrakt  PDF
Czesław Banach
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych Autorytet w teorii i praktyce towarzyszenia wychowawczego Abstrakt  PDF
Zbigniew Marek
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Metodologia badań w pedagogice resocjalizacyjnej Abstrakt  PDF
Justyna Joanna Kusztal
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Współczesność – zagrożenia dotyczące świata wartości Abstrakt  PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania O problemie duchowości w pedagogice resocjalizacyjnej Abstrakt  PDF
Miłosz Mółka
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Nauczyciele Szkoły Ćwiczeń krakowskiego Pedagogium Abstrakt  PDF
Ryszard Ślęczka
 
Vol 21, No 2 (2018): Nauczyciele dla kultury i edukacji Profesor Marian Kucała jako naukowiec, mistrz i nauczyciel Abstrakt  PDF
Bożena Sieradzka-Baziur
 
Vol 24, No 1 (2021): Duchowość w edukacji Ekoświadomość wobec pedagogiki zadomowienia i zrównoważonego rozwoju Abstrakt  PDF
Wiesław Andrukowicz
 
Vol 23, No 2 (2020): Uniwersytet w tradycji akademickiej O wileńskiej pedagogice i jej propagatorach słów kilka Abstrakt  PDF
Beata Celina Topij-Stempińska
 
Vol 20, No 2 (2017): Przestrzenie społeczne i ich wpływ na wychowanie Religia, poznanie, duchowość w wychowaniu Abstrakt  PDF
Zbigniew Marek
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Młodzi, przyszłość i wiara Abstrakt
Giuseppe Mari
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Kształcenie pedagogiczne w seminariach nauczycielskich Krakowa okresu autonomii galicyjskiej Abstrakt  PDF
Władysława Szulakiewicz
 
Vol 21, No 4 (2018): Człowiek w chaosie aksjonormatywnym współczesnego świata Nadzieja – cnota usprawniająca jakość życia współczesnego człowieka Abstrakt  PDF
Andrzej Michał de Tchorzewski
 
Vol 22, No 4 (2019): Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo Wezwanie Włodzimierza Ledóchowskiego do cura personalis. Unikatowy charakter jezuickiego wychowania i jego humanistyczne korzenie Abstrakt  PDF
Cristiano Casalini
 
Vol 21, No 3 (2018): Social Contexts of Education Autentyczność a wychowanie – inspiracje pedagogiki personalno-egzystencjalnej Abstrakt
Kamilla Frejusz
 
Vol 24, No 1 (2021): Duchowość w edukacji Katolicki portal internetowy a edukacja moralna. Na przykładzie użytkowników portalu deon.pl Abstrakt  PDF
Piotr Paweł Paszelke
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Personalistyczne ujęcie w wychowaniu „kładką” ku budowie kultury opartej na wartościach Abstrakt  PDF
Barbara Ewa Geneja- Pietrzak
 
1 - 22 z 22 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism