Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 18 (2015) Hermeneutyka prawnicza. W tekście i poza nim Abstrakt
George Taylor
 
Vol 17 (2014) O teorii „myśli słabej” w pedagogice humanistycznej Abstrakt  PDF
Danuta Wajsprych
 
Vol 18 (2015) Osąd, wyobraźnia i Bildung Abstrakt
Roger Savage
 
Vol 18 (2015) Cierpienie, wolność i sens. Viktor Frankl i Martin Heidegger Abstrakt
Francesco Brencio
 
Vol 18 (2015) Hermeneutyczne pierwszeństwo pytania. Kształtowanie hermeneutycznego ucha Abstrakt
Małgorzata Przanowska
 
Vol 17 (2014) Kto ty jesteś? Obywatel!(?) [Tomasz Homa, Obywatelskość. Wybrane europejskie ujęcia filozoficzne i kulturowe. Studium historyczno-hermeneutyczne, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2013. Abstrakt  PDF
Beata Topij-Stempińska
 
Vol 18 (2015) Paul Ricoeur i hermeneutyczne wyzwania autorytetu kulturowego w edukacji Abstrakt
Lech Witkowski
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Międzynarodowa Letnia Szkoła Filozofii i Edukacji: Wychowanie i hermeneutyka podmiotu, Kraków, 23–27.05.2016
Paweł Kaźmierczak
 
Vol 18 (2015) Wzajemność i międzypodmiotowy dialog w edukacji religijnej Abstrakt
Daniel Shuster
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism