Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Ukraińskie i polskie badania pedagogiczne”; Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. I. Franki; Żytomierz; 10–11 września 2018 roku Szczegóły   PDF
Agnieszka Cierpich
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Wartości w życiu publicznym – Values in public life”; Limanowa; 27–28 września 2018 roku Szczegóły   PDF
Maria Szymańska
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu: Problematyka osób wykluczonych społecznie i formy niesienia im pomocy. Pierwsza edycja konferencji: Odkrywanie fenomenu dzieci ulicy w ciągłości jego istnienia, Kraków, 13.05.2015 Szczegóły   PDF
Barbara Adamczyk
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Kształcenie profesjonalistów dla integralnej gerontologii XXI wieku”, Akademia Ignatianum w Krakowie, 18–19 października 2016 r. Szczegóły   PDF
Andrzej Grudziński
 
Vol 21, No 3 (2018): Social Contexts of Education Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Synergia środowisk wychowawczych. Społeczne konteksty wychowania”, Kraków, 8 listopada 2017 r. Szczegóły   PDF (English)
Jarosław Charchuła
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Praca wsparciem w osiąganiu dojrzałości ludzkiej i religijnej, Kraków, 9–10.04. 2015 Szczegóły   PDF
Miłosz Mółka
 
Vol 21, No 2 (2018): Nauczyciele dla kultury i edukacji Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: „Jakość życia osób wykluczonych społecznie”, Kraków, 26–27 października 2017 r. Szczegóły   PDF
Magdalena Madej-Babula
 
Vol 17 (2014) Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: From Ireland to Poland: Northern Europe, Spain and the early modern world, Gdańsk, 8–9.10.2014 Szczegóły   PDF
Stanisław Cieślak
 
Vol 17 (2014) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji: Multidisciplinary academic conference on education, teaching and e-learning, Prague, 16–17.10.2014 Szczegóły   PDF
Aneta Kamińska
 
Vol 17 (2014) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji: Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność, perspektywy, Wrocław, 26–27.11.2014 Szczegóły   PDF
Karolina Kmiecik-Jusięga
 
Vol 21, No 4 (2018): Człowiek w chaosie aksjonormatywnym współczesnego świata Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestrzenie pedagogiczne środowiska lokalnego. Trójjednia: rodzina – szkoła – instytucje społeczne”; Kraków; 21–22 września 2018 roku Szczegóły   PDF
Miłosz Mółka
 
Vol 20, No 4 (2017): The Role of Literature in Moral Education Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawa człowieka – przywilej czy ograniczenie? Interdyscyplinarny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie”, Olsztyn, 24.05.201 Szczegóły   PDF (English)
Aneta Kamińska
 
Vol 20, No 4 (2017): The Role of Literature in Moral Education Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Muzyka w edukacji”, Poręba Wielka, 22–23.09.2016 Szczegóły   PDF (English)
Maria Szymańska
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej: Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, Wrocław, 3.12. 2015 Szczegóły   PDF
Barbara Surma
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej: Nowe wyzwania profilaktyki, Lublin, 26–27.05.2015 Szczegóły   PDF
Karolina Kmiecik-Jusięga
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Sprawozdanie z Polskich Dni Montessori: Wychowujcie dla pokoju!, Kraków, 20–22.02.2015 Szczegóły   PDF
Barbara Surma
 
Vol 21, No 4 (2018): Człowiek w chaosie aksjonormatywnym współczesnego świata Sprawozdanie z VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność posłuszeństwo; Szczecin; 21 listopada 2018 roku Szczegóły   PDF
Katarzyna Wiszniowska
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania Starzenie się populacji osadzonych nowym wyzwaniem dla Służby Więziennej w Polsce (?) Abstrakt   PDF
Renata Deka
 
Vol 21, No 3 (2018): Social Contexts of Education Świadomość interkulturowa i kompetencje interkulturowe studentów w czeskim systemie edukacyjnym Abstrakt   PDF (English)
Lucie Cviklová
 
Vol 20, No 4 (2017): The Role of Literature in Moral Education Szczerze o wojnie? Abstrakt   PDF (English)
Magdalena Sikorska
 
Vol 17 (2014) Szczęście człowieka jako problem filozoficzno-psychologiczny na przestrzeni dziejów Abstrakt   PDF
Agata Krasucka
 
Vol 20, No 4 (2017): The Role of Literature in Moral Education Szkoła bez funkcji Enrique Martin Criado, La escuela sin funciones. Crítica de la sociología de la educación crítica, Bellaterra Publishing House, Barcelona 2010, ss. 384 Szczegóły   PDF (English)
Jarosław Charchuła
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Szkoła dla Innego. Filozofia i pedagogika dialogu w edukacji międzykulturowej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Jadwiga Serkowska-Mąka
 
Vol 21, No 2 (2018): Nauczyciele dla kultury i edukacji Szkoła Laboratorium Aleksandra Nalaskowskiego, czyli poza systemem Aleksander Nalaskowski, Szkoła Laboratorium. Od działań autorskich do pedagogii źródeł, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kraków – Warszawa 2017, ss. 275 Szczegóły   PDF
Karolina Wanda Kmiecik-Jusięga
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Szkoła przestrzenią wdrażania ucznia do samowychowania Abstrakt   PDF   PDF (English)
Ewa Miśkowiec
 
201 - 225 z 302 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Partnerzy platformy czasopism