Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 17 (2014) Resocjalizacja kreująca Abstrakt   PDF
Krzysztof Biel
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Rodzaje tolerancji w wychowaniu. Próba typologizacji Abstrakt   PDF
Stanisław Gałkowski
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Rodzice wobec wychowania seksualnego młodzieży. Raport z badań Abstrakt   PDF   PDF (English)
Ewa Rojewska
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Rodzina i miłość w epoce Ja Abstrakt   PDF   PDF (English)
Mirosława Ściupider-Młodkowska
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Rodzina polska w XIX wieku jako środowisko wychowawcze i jej funkcja edukacyjna Abstrakt   PDF
Krzysztof Jakubiak, Monika Nawrot-Borowska
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Rodzina w czasach współczesnego chaosu aksjonormatywnego Abstrakt   PDF   PDF (English)
Andrzej Michał de Tchorzewski
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Rola rodziny w procesie wychowania do czasu wolnego, rekreacji i turystyki Abstrakt   PDF   PDF (English)
Marcin Warchoła
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Rozwój fizyczny młodzieży oraz jej związek z równowagą społeczną i emocjonalną Abstrakt   PDF (English)
Svetlana Usca
 
Vol 20, No 2 (2017): Przestrzenie społeczne i ich wpływ na wychowanie Samowychowanie seksualne młodzieży w świetle literatury przedmiotu i badań własnych Abstrakt   PDF
Ewa Rojewska
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Socjalizacja w rodzinie i kultura konsumpcyjna Abstrakt   PDF   PDF (English)
Ewa Dybowska
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education Socjologia edukacji jako nowa subdyscyplina pedagogiczna Mirosław J. Szymański, Studia i szkice z socjologii edukacji Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015 Szczegóły   PDF (English)
Joanna Łukasik
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Specyfika współpracy szkoły z rodzicami dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym: szanse – trudności – potrzeby Abstrakt   PDF   PDF (English)
Marta Buk-Cegiełka
 
Vol 21, No 3 (2018): Social Contexts of Education Społeczne aspekty edukacji wielojęzycznej i wielokulturowej w modelu węgierskim Abstrakt   PDF (English)
Arianna Kitzinger
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji „Wczesna Edukacja Dziecka – Trywializacja czy Modernizacja?”, Kraków, 21–22 listopada 2016 r. Szczegóły   PDF
Jolanta Staniek
 
Vol 20, No 2 (2017): Przestrzenie społeczne i ich wpływ na wychowanie Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Innowacje w edukacji – coaching, tutoring, mediacje, Kraków, 2.06.2016 Szczegóły   PDF
Anna K. Duda
 
Vol 21, No 4 (2018): Człowiek w chaosie aksjonormatywnym współczesnego świata Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersalizm pracy ludzkiej – praca jako wyznacznik egzystencji człowieka”; Kraków; 24–25 maja 2018 roku Szczegóły   PDF
Anna K. Duda, Paulina Koperna
 
Vol 20, No 4 (2017): The Role of Literature in Moral Education Sprawozdanie z konferencji naukowej „Nauczyciele: zasłużeni, niedocenieni, zapamiętani”, Kraków, 19–20.09.2017 Szczegóły   PDF (English)
Andrzej Paweł Bieś
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Sprawozdanie z konferencji naukowej Pamięć w pedagogice Toruń 1–2 marca 2016 Szczegóły   PDF
Dorota Grabowska-Pieńkosz
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki”, Lublin, 16–17 maja 2017 r. Szczegóły   PDF
Karolina Kmiecik-Jusięga
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Sprawozdanie z konferencji naukowej: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wybrane aspekty prawne, społeczne i pedagogiczne, Kielce, 17.04.2015 Szczegóły   PDF
Ewa Sowa-Behtane
 
Vol 20, No 2 (2017): Przestrzenie społeczne i ich wpływ na wychowanie Sprawozdanie z konferencji Obszary integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatiaum w Krakowie, Mysłowice, 21.10.2016 Szczegóły   PDF
Anna Seredyńska
 
Vol 21, No 2 (2018): Nauczyciele dla kultury i edukacji Sprawozdanie z konferencji „Wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy”, Krynica-Zdrój, 15–17 listopada 2017 r. Szczegóły   PDF
Joanna Sztuka
 
Vol 17 (2014) Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium: The religious and cultural contribution of the Ibero-American Jesuits in Northern and Central Europe, Madrid, 6.03.2014. Szczegóły   PDF
Stanisław Cieślak
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Synergia środowisk wychowawczych. Główne wyzwania w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku”, Kraków, 24–25 listopada 2016 r. Szczegóły   PDF
Estera Twardowska-Staszek, Magdalena Ciechowska, Marian Olejnik
 
Vol 20, No 4 (2017): The Role of Literature in Moral Education Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą”, Ciechocinek, 27–28.04.2017 Szczegóły   PDF (English)
Jarosław Charchuła
 
176 - 200 z 302 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Partnerzy platformy czasopism