Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Nauczyciele Szkoły Ćwiczeń krakowskiego Pedagogium Abstrakt   PDF
Ryszard Ślęczka
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Nowatorski program nauczania i wychowania w Gimnazjum Wołyńskim, późniejszym Liceum w Krzemieńcu (1805–1831) Abstrakt   PDF
Ewa Danowska
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych O autorytecie Kościoła wychowującego na podstawie opinii i oczekiwań studentów oraz młodszych pracowników katolickiej uczelni Abstrakt   PDF
Renata Jasnos
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży O duchowości jako indywidualnym przymiocie: wymiar ukraiński Abstrakt   PDF (English)
Olga Suchomlynska
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania O problemie duchowości w pedagogice resocjalizacyjnej Abstrakt   PDF
Miłosz Mółka
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania O promocji zdrowia Małgorzata Kaliszewska, Eliza Freinet. Promotorka zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, ss. 348 Szczegóły   PDF
Krystyna Duraj-Nowakowa
 
Vol 21, No 3 (2018): Social Contexts of Education O roli edukacji artystycznej w środowiskach wychowawczych Abstrakt   PDF (English)
Lidia Kataryńczuk-Mania
 
Vol 17 (2014) O teorii „myśli słabej” w pedagogice humanistycznej Abstrakt   PDF
Danuta Wajsprych
 
Vol 17 (2014) Oblicze polskiej szkoły przez pryzmat nauczycielskiej wiedzy o dzieciach i procesie nauczania i uczenia się Abstrakt   PDF
Barbara Surma
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Obraz służby więziennej w pamiętnikach pracowników. Recenzja książki: Magdalena Urlińska i Maria Marta Urlińska; Pejzaże (nie)codzienności. Mikro-historie i mikro-światy więzienników; Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT; Toruń 2018; ss. 228 Abstrakt   PDF
Kamil Brahmi
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych Oddziaływanie autorytetu w procesie samowychowania Abstrakt   PDF
Ewa Miśkowiec
 
Vol 18 (2015) Osąd, wyobraźnia i Bildung Abstrakt   PDF (English)
Roger Savage
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Osiąganie dojrzałości moralnej Abstrakt   PDF
Zbigniew Marek
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Piotrkowie w pierwszych latach działalności (1916–1919). W stulecie powstania Abstrakt   PDF
Witold Chmielewski
 
Vol 20, No 2 (2017): Przestrzenie społeczne i ich wpływ na wychowanie Pasja jako istotny wymiar doświadczania pracy Abstrakt   PDF
Iwona Jazukiewicz
 
Vol 18 (2015) Paul Ricoeur i hermeneutyczne wyzwania autorytetu kulturowego w edukacji Abstrakt   PDF (English)
Lech Witkowski
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education Pedagogiczna antropologia jako prewencja ryzyka egzystencjalnego – krytyczne ujęcie techno-progresywnych dyskursów wokół sztucznej inteligencji i moralnego ulepszenia Abstrakt   PDF (English)
Markus Lipowicz
 
Vol 17 (2014) Periodyzacja obecności Towarzystwa Jezusowego na ziemiach polskich. Struktury organizacyjne oraz edukacyjno-oświatowe i pastoralne formy aktywności Abstrakt   PDF
Andrzej Paweł Bieś
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Personalistyczne ujęcie w wychowaniu „kładką” ku budowie kultury opartej na wartościach Abstrakt   PDF
Barbara Ewa Geneja- Pietrzak
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania Perspektywa efektywności w resocjalizacji Abstrakt   PDF
Joanna Sztuka
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych Pierwsi po Bogu. Papieże w przekazie ikonograficznym obrazka religijnego Abstrakt   PDF
Katarzyna Jarkiewicz
 
Vol 17 (2014) Początki i rozwój Akademii Ignatianum w Krakowie Abstrakt   PDF
Władysław Kubik
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Początki instytucjonalnej „Opieki” nad młodzieżą przemysłową i rękodzielniczą w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku Abstrakt   PDF
Ludwik Grzebień
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Początki kształcenia akuszerek w Krakowie (1780–1805) Abstrakt   PDF
Małgorzata Stawiak-Ososińska
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Poglądy Klementyny z Tańskich Hoffmanowej 1798–1845 w refleksji uczennic. Zarys zagadnienia Abstrakt   PDF
Monika Stankiewicz-Kopeć
 
126 - 150 z 302 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism