Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Krakowskie gimnazja żeńskie przełomu XIX i XX wieku Abstrakt   PDF
Katarzyna Dormus
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Kształcenie dzieci zdolnych w europejskich systemach edukacyjnych. Fenomen tutoringu domowego w Anglii Abstrakt   PDF
Anna Włoch
 
Vol 22, No 4 (2019): Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo Kształcenie jezuitów prowincji litewskiej między tradycją a zmianą Przyczynek do prozopografii jezuitów w dawnej Rzeczypospolitej Abstrakt   PDF (English)   PDF
Andrea Mariani
 
Vol 21, No 2 (2018): Nauczyciele dla kultury i edukacji Kształcenie nauczycieli w II Rzeczpospolitej – inspiracje Dawidowskie Abstrakt
Anna Królikowska
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Kształcenie pedagogiczne w seminariach nauczycielskich Krakowa okresu autonomii galicyjskiej Abstrakt   PDF
Władysława Szulakiewicz
 
Vol 20, No 2 (2017): Przestrzenie społeczne i ich wpływ na wychowanie Kształtowanie się tożsamości płciowej w kontekście edukacji seksualnej Abstrakt   PDF
Marcin Welenc
 
Vol 17 (2014) Kto ty jesteś? Obywatel!(?) [Tomasz Homa, Obywatelskość. Wybrane europejskie ujęcia filozoficzne i kulturowe. Studium historyczno-hermeneutyczne, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2013. Abstrakt   PDF
Beata Topij-Stempińska
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Kultura pedagogiczna rodziców jako wewnątrzrodzinny determinant jakości procesu wychowania najmłodszego pokolenia Abstrakt   PDF   PDF (English)
Anna Błasiak
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania Kurator sądowy wobec nowych zadań i zmian w systemie resocjalizacji Abstrakt   PDF
Maciej Muskała, Justyna Kusztal
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education MacIntyre i Lindbeck o tradycji David Trenery, Alasdair MacIntyre, George Lindbeck, and the Nature of Tradition, Pickwick Publications, Kindle Edition, 2014 Szczegóły   PDF (English)
Paweł Kaźmierczak
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Małżeństwo dwunarodowościowe a kryzys systemu wartości Abstrakt   PDF
Ewa Sowa-Behtane
 
Vol 23, No 2 (2020): Uniwersytet w tradycji akademickiej Metafory transakcyjne i edukacja Abstrakt   PDF
Jarosław Jagieła
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Metodologia badań w pedagogice resocjalizacyjnej Abstrakt   PDF
Justyna Joanna Kusztal
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych Między ujarzmiającym a wyzwalającym – o autorytecie Kościoła wychowującego z wierzącymi Abstrakt   PDF
Renata Jasnos, Anna Seredyńska
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Między wiedzą naukową a mądrością w pedagogice – w obszarze filozofii wychowania Abstrakt   PDF
Marian Nowak
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Międzynarodowa konferencja naukowa: Młodzi. Przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?, Kraków, 9–10.06.2016 Szczegóły   PDF (English)
Ewa Sowa-Behtane, Agata Tatara, Magdalena Urlińska
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Międzynarodowa Letnia Szkoła Filozofii i Edukacji: Wychowanie i hermeneutyka podmiotu, Kraków, 23–27.05.2016 Szczegóły   PDF (English)
Paweł Kaźmierczak
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Mistrz i uczeń – rozmowy o analizie transakcyjnej Jarosław Jagieła, Adrianna Sarnat-Ciastko, Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowa o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii Szczegóły   PDF
Aleksandra Gbyl
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Model edukacji religijnej w Prowincji Francuskiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz we Wspólnocie Kościoła Sainte-Marie w Mont-Saint-Aignan Abstrakt   PDF   PDF (English)
Tomasz Dariusz Mames
 
Vol 21, No 4 (2018): Człowiek w chaosie aksjonormatywnym współczesnego świata Moralne korelaty nastawień wobec pracy kandydatów na nauczycieli-wychowawców Abstrakt   PDF
Iwona Jazukiewicz
 
Vol 22, No 3 (2019): Profilaktyka społeczna. Konteksty pedagogiczne i psychologiczne Motywacje wolontariuszy hospicyjnych na początku i w trakcie posługi Abstrakt   PDF   PDF (English)
Anna Seredyńska
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Możliwości budowania spersonalizowanej przestrzeni edukacyjnej dla wspierania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym Abstrakt   PDF
Irena Pulak, Katarzyna Szewczuk
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Młodzi o edukacji. Studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie wobec wybranych postulatów partyjnych Abstrakt   PDF (English)
Błażej Przybylski
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Młodzi, przyszłość i wiara Abstrakt   PDF (English)
Giuseppe Mari
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Młodzież i Kościół we Włoszech – już „rozwód” czy „separacja”? Abstrakt   PDF
Bogdan Stańkowski
 
101 - 125 z 329 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism