Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education Homo Perfectus versus Educatio. Filozoficzne refleksje na temat transhumanizmu i edukacji Abstrakt   PDF (English)
Pavol Dancák
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Idee pedeutologiczne w szkole lwowsko-warszawskiej Władysława Szulakiewicz, O uczących i uczonych: szkice z pedeutologii historycznej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ss. 276. Abstrakt   PDF
Joanna Falkowska
 
Vol 20, No 2 (2017): Przestrzenie społeczne i ich wpływ na wychowanie Imperatyw pedagogiczny jako element strategii wychowawczej Abstrakt   PDF
Andrzej Michał de Tchorzewski
 
Vol 22, No 4 (2019): Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo In extrema fere Livonia: Jezuickie kolegium w Tartu w korespondencji Piotra Skargi Abstrakt   PDF (English)   PDF
Robert Danieluk
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Indywidualizacja procesu kształcenia [Magdalena Christ, Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015] Szczegóły   PDF (English)
Aneta Kamińska
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Integracja podmiotów edukacji w perspektywie aksjologicznej jako priorytetowe zadanie szkoły Abstrakt   PDF   PDF (English)
Krystyna Chałas
 
Vol 18 (2015) Introduction Szczegóły   PDF (English)
Andrzej Wierciński
 
Vol 20, No 2 (2017): Przestrzenie społeczne i ich wpływ na wychowanie Introduction Szczegóły   PDF (English)
Andrzej Ryk
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych Introduction Abstrakt   PDF (English)
Renata Jasnos
 
Vol 21, No 3 (2018): Social Contexts of Education Introduction Szczegóły   PDF
Jarosław Charchuła
 
Vol 23, No 2 (2020): Uniwersytet w tradycji akademickiej Introduction Szczegóły   PDF (English)
Beata Topij-Stempińska, Jerzy Kochanowicz
 
Vol 22, No 4 (2019): Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo Introduction The History of Education: Jesuits and Schooling Abstrakt   PDF (English)
Andrzej Paweł Bieś, Beata Topij-Stempińska
 
Vol 23, No 1 (2020): Doświadczanie wartości w wychowaniu chrześcijańskim Jak opanować sztukę pisania? Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej, Pisarstwo naukowe studentów, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2019, ss. 296 Szczegóły
Estera Szpatowicz
 
Vol 21, No 2 (2018): Nauczyciele dla kultury i edukacji Jan Konopnicki (1905-1980) - badacz szkolnictwa i organizator edukacji nauczycieli polskich na uchodźstwie Abstrakt   PDF
Witold Chmielewski
 
Vol 18 (2015) Jednocząc serce i umysł. Omówienie zasad kształcenia przedszkolnego Abstrakt   PDF (English)
Wen Ma
 
Vol 21, No 2 (2018): Nauczyciele dla kultury i edukacji Jerzy Brinken (1908 – 1991): nauczyciel, geograf i społecznik (przyczynek do biografii) Abstrakt   PDF
Joanna Król
 
Vol 22, No 4 (2019): Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo Jezuici w Rosji po kasacie zakonu w 1773 roku Abstrakt   PDF italiano (English)   PDF
Sabina Pavone
 
Vol 17 (2014) Jezuicki ośrodek badań historycznych w Krakowie Abstrakt   PDF
Ludwik Grzebień
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Jezuickie instytucje edukacyjne w Orszy 1773–1820 Abstrakt   PDF
Andrzej Paweł Bieś
 
Vol 22, No 3 (2019): Profilaktyka społeczna. Konteksty pedagogiczne i psychologiczne Kampania profilaktyczno-edukacyjna jako forma profilaktyki uniwersalnej. Na przykładzie ogólnopolskiej kampanii „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” Abstrakt   PDF   PDF (English)
Karolina Wanda Kmiecik-Jusięga
 
Vol 17 (2014) Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911–2007) i papież św. Jan Paweł II (1920–2005) Abstrakt   PDF
Stanisław Cieślak
 
Vol 22, No 4 (2019): Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo Katolicki zakon nauczający w państwie carów (1772-1802) Abstrakt   PDF (English)   PDF
Marek Inglot
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych Katolickie wychowanie, wiara i autorytet Abstrakt   PDF (English)
Giuseppe Mari
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Kierunki działalności edukacyjnej organizacji polskich w Prusach Zachodnich na przełomie XIX i XX wieku Abstrakt   PDF
Paweł Śpica
 
Vol 22, No 3 (2019): Profilaktyka społeczna. Konteksty pedagogiczne i psychologiczne Koncepcja rozwoju systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Ukrainie Abstrakt   PDF   PDF (English)
Wioletta Małgorzata Junik
 
76 - 100 z 329 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism