Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Drogi edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością – dylematy rodziców Abstrakt   PDF   PDF (English)
Maria Kościółek
 
Vol 21, No 4 (2018): Człowiek w chaosie aksjonormatywnym współczesnego świata Duchowieństwo polskie na drogach do niepodległości Abstrakt   PDF
Edward Walewander
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Dwa oblicza narcyzmu. [Wendy T. Behary, Rozbroić narcyza. Jak radzić sobie z osobą zapatrzoną w siebie, transl. Aleksander Wojciechowski, Sopot 2014] [Glynn Harrison, Wielkie Ego. O obsesji budowania poczucia własnej wartości, transl. Karolina Brykner, Po Szczegóły   PDF
Jarosław Jagieła
 
Vol 21, No 3 (2018): Social Contexts of Education Dwujęzyczna edukacja przyszłych pedagogów społecznych jako gwarancja ich mobilności zawodowej Abstrakt   PDF (English)
Svitlana Sytnyakivska
 
Vol 23, No 2 (2020): Uniwersytet w tradycji akademickiej Działalność Leona Cyfrowicza (1844-1904) na rzecz sierot w Krakowskim Towarzystwie Dobroczynności Abstrakt   PDF
Ewa Maria Barnaś-Baran
 
Vol 23, No 2 (2020): Uniwersytet w tradycji akademickiej Działalność Leona Cyfrowicza (1844-1904), profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, na rzecz sierot w Krakowskim Towarzystwie Dobroczynności Abstrakt
Ewa Maria Barnaś-Baran
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Działalność oświatowa polskich towarzystw na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX stulecia Abstrakt   PDF
Eleonora Sapia-Drewniak
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Działalność Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie w świetle protokołów rad pedagogicznych Abstrakt   PDF
Piotr Gołdyn
 
Vol 23, No 2 (2020): Uniwersytet w tradycji akademickiej Działalność Stowarzyszenia Grona Nauczycielskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1923-1939). Zarys problemu Abstrakt   PDF
Władysława Szulakiewicz
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Działania „Młodego Kolpinga” alternatywą dla współczesnego kryzysu młodego pokolenia Abstrakt   PDF (English)
Wioletta Kosowska -Maca
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Działania „Młodego Kolpinga” alternatywą dla współczesnego kryzysu młodego pokolenia Abstrakt
Wioletta Kosowska -Maca
 
Vol 22, No 4 (2019): Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo Dziedzictwo kulturowe jezuickiego kolegium w Krożach. Biblioteka Abstrakt   PDF (English)   PDF
Anna Królikowska
 
Vol 22, No 4 (2019): Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo Dzieje oświaty i wychowania na łamach „Ruchu Pedagogicznego” w latach 1918-1939 Abstrakt   PDF (English)   PDF
Ewa Maria Barnaś-Baran
 
Vol 17 (2014) Edukacja Europejska i zadania polskiej edukacji w latach 2012–2025 Abstrakt   PDF
Czesław Banach
 
Vol 18 (2015) Edukacja jako osobista podróż. Wyprawa ku Jungowskiemu pojęciu indywiduacji Abstrakt   PDF (English)
Evangelos Tsempelis
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Edukacja między utopią a nieutopijnym światem. Garść refleksji w nawiązaniu do koncepcji trójjedni: rodzina – szkoła – instytucje społeczne Abstrakt   PDF   PDF (English)
Tadeusz Lewowicki
 
Vol 18 (2015) Edukacja wielokulturowa. Model translacyjny Abstrakt   PDF (English)
Sebastian Purcell
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Estetyka twórczości muzycznej w terapii. Ludwika Konieczna-Nowak; Muzykoterapia. Sztuka – nauka – człowiek; Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; Katowice 2018; ss. 143 Abstrakt   PDF
Izabela Przybylska
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych Ewangelia w Sieci. Słowo o katolickim autorytecie nauczania w Wikipedii Abstrakt   PDF
Józef Majewski
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education Ewolucyjny transhumanizm w kontekście antropologii filozoficznej Abstrakt   PDF (English)
Alexander Yurievich Nesterov
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Globalizacja – imperializm kulturowy czy nowy indywidualizm? Abstrakt   PDF (English)
Danuta Wajsprych
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Harcerstwo – szkoła – społeczeństwo w południowo-wschodniej Polsce w latach 1911–1939 Abstrakt   PDF
Irena Kozimala
 
Vol 18 (2015) Hermeneutyczne pierwszeństwo pytania. Kształtowanie hermeneutycznego ucha Abstrakt   PDF (English)
Małgorzata Przanowska
 
Vol 18 (2015) Hermeneutyka prawnicza. W tekście i poza nim Abstrakt   PDF (English)
George Taylor
 
Vol 18 (2015) Hermeneutyka procesu edukacyjnego. Bildung jako kolektywna intencjonalność Abstrakt   PDF (English)
Francesco Forlin
 
51 - 75 z 329 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism