Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych Autorytet i jego struktura aksjologiczna Abstrakt   PDF
Andrzej Michał de Tchorzewski
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych Autorytet społeczny Kościoła katolickiego w Polsce w procesie przemian Abstrakt   PDF
Janusz Mariański
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych Autorytet w teorii i praktyce towarzyszenia wychowawczego Abstrakt   PDF
Zbigniew Marek
 
Vol 17 (2014) Bezpieczeństwo w szkole w opinii uczniów i rodziców – komunikat z badań Abstrakt   PDF
Edyta Laurman-Jarząbek, Eliza Mazur, Monika Szpringer
 
Vol 20, No 4 (2017): The Role of Literature in Moral Education Biblijna historia jako locus ethicus w koncepcji religijnego wychowania dziecka Sofii Cavalletti Abstrakt   PDF (English)
Barbara Surma
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Biurokratyzacja i ideologizacja w polskiej szkole – wyniki badań własnych Abstrakt   PDF   PDF (English)
Bogdan Stańkowski
 
Vol 22, No 3 (2019): Profilaktyka społeczna. Konteksty pedagogiczne i psychologiczne Bullying i cyberbullying wśród dzieci i młodzieży. Analiza porównawcza wyników badań prowadzonych w Polsce i Hiszpanii. Wyzwania dla profilaktyki Abstrakt   PDF   PDF (English)
Estera Twardowska-Staszek, Izabela Zych
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania Charakterystyka pacjentów przerywających stacjonarną terapię uzależnień uzyskana na podstawie analizy dokumentów medycznych Abstrakt   PDF
Robert Opora, Radosław Breska
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Chyrowski Zakład Naukowo-Wychowawczy w Sprawozdaniach Abstrakt   PDF
Anna Królikowska
 
Vol 18 (2015) Cierpienie, wolność i sens. Viktor Frankl i Martin Heidegger Abstrakt   PDF (English)
Francesco Brencio
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education Czwarty międzynarodowy kongres: Słowo w edukacji. Wychowanie moralne przez sztukę i literaturę, Kraków, 27–28.10.2016 Szczegóły   PDF (English)
Paweł Kaźmierczak
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education Czy pedagogika jest transhumanistyczna? Refleksje nad relacją między pedagogiką a transhumanizmem Abstrakt   PDF (English)
Thomas Damberger, Estella Hebert
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania Człowiek w obliczu przymusowej izolacji Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, ss. 600 Szczegóły   PDF
Renata Deka
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania Determinanty readaptacji społecznej w narracjach byłych skazanych z Centrum Integracji „Pro Domo” w Krakowie Abstrakt   PDF
Krzysztof Biel
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania Diagnoza klimatu społecznego młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Polsce Abstrakt   PDF
Magdalena Staniaszek
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Dialog w polskich placówkach szkolnych – istotny problem edukacji i pedagogiki (na podstawie badań własnych) Abstrakt   PDF   PDF (English)
Aneta Kamińska
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Dietrich von Hildebrand: Konteksty pedagogiczne kategorii wartości i cnoty Abstrakt   PDF
Paweł Kaźmierczak
 
Vol 21, No 2 (2018): Nauczyciele dla kultury i edukacji Dlaczego rodzice mają przewodzić w rodzinie? Jesper Juul, Rodzic jako przywódca stada. Pełne miłości przywództwo w rodzinie, przeł. Dariusz Syska, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2017, ss. 157 Szczegóły   PDF
Marek Łątkowski
 
Vol 17 (2014) Dobro – Prawda – Piękno w sztuce naszego czasu Abstrakt   PDF
Irena Popiołek
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Doświadczenie edukacji domowej i edukacji tradycyjnej – w narracji maturzysty Abstrakt   PDF
Renata Królikiewicz
 
Vol 21, No 4 (2018): Człowiek w chaosie aksjonormatywnym współczesnego świata Doświadczenie wspólnoty osób jako źródła przezwyciężania chaosu aksjonormatywnego współczesnego świata. Rozważania w perspektywie koncepcji Dietricha von Hildebranda Abstrakt   PDF
Andrzej Ryk
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Drogi edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością – dylematy rodziców Abstrakt   PDF   PDF (English)
Maria Kościółek
 
Vol 21, No 4 (2018): Człowiek w chaosie aksjonormatywnym współczesnego świata Duchowieństwo polskie na drogach do niepodległości Abstrakt   PDF
Edward Walewander
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Dwa oblicza narcyzmu. [Wendy T. Behary, Rozbroić narcyza. Jak radzić sobie z osobą zapatrzoną w siebie, transl. Aleksander Wojciechowski, Sopot 2014] [Glynn Harrison, Wielkie Ego. O obsesji budowania poczucia własnej wartości, transl. Karolina Brykner, Po Szczegóły   PDF
Jarosław Jagieła
 
Vol 21, No 3 (2018): Social Contexts of Education Dwujęzyczna edukacja przyszłych pedagogów społecznych jako gwarancja ich mobilności zawodowej Abstrakt   PDF (English)
Svitlana Sytnyakivska
 
26 - 50 z 302 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism