Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 20, No 4 (2017): The Role of Literature in Moral Education Słowo w transakcyjnym podejściu do wychowania poprzez baśnie. Wybrane aspekty Abstrakt   PDF (English)
Maria Szymańska
 
Vol 21, No 2 (2018): Nauczyciele dla kultury i edukacji Teoretyczne i praktyczne aspekty współpracy nauczycieli wczesnej edukacji dziecka ze środowiskiem rodzinnym Abstrakt   PDF (English)
Irena Pulak, Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Terapia, dialog, interwencje Jak zmieniać zachowania dzieci i młodzieży, opracowanie zbiorowe: Artur Kołakowski, Małgorzata Dąbrowska- -Kaczorek, Jessica Minahan, Nancy Rappaport, Jerome Schultz, Eliza Wasilewska, Bogdan Guziński, Fraszka Edukacyjna, War Szczegóły   PDF
Edyta Laurman-Jarząbek
 
Vol 22, No 4 (2019): Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo Terra Jesuitica Grodniensia, czyli o domach zakonnych zależnych od grodzieńskiego kolegium jezuickiego Abstrakt   PDF (English)   PDF
Uladzimir Liaushuk
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Tolerancja młodych, wykształconych Polaków Abstrakt   PDF (English)
Barbara Szczęch, Irmina Rostek
 
Vol 20, No 2 (2017): Przestrzenie społeczne i ich wpływ na wychowanie Tożsamość pedagogicznej przestrzeni. Pomiędzy etosem a grą: Refleksje na kanwie wybranych elementów myśli Józefa Tischnera Abstrakt   PDF
Andrzej Ryk
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania Transakcyjne modele przemocy szkolnej Abstrakt   PDF
Jarosław Jagieła
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Transformacyjny model szkół kreatywnych [Ken Robinson, Lou Aronica, Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia szkolnictwo, transl. Aleksander Baj, Element, Kraków 2015] Szczegóły   PDF (English)
Maria Szymańska
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education Trzecia międzynarodowa konferencja naukowa: Pedagogia, edukacja i kształcenie, Mostar, 21–22.10.2016 Szczegóły   PDF (English)
Ewa Sowa-Behtane
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w łotewskich instytucjach edukacyjnych w teorii i praktyce Abstrakt   PDF (English)
Marite Rozenfelde
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Uczenie się przez całe życie. Historia i teraźniejszość koncepcji polityczno-oświatowej Abstrakt   PDF (English)
Ekkehard Nuissl, Ewa Przybylska
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Uniwersytety ludowe w II Rzeczypospolitej (zarys problemu) Abstrakt   PDF
Wiesław Jamrożek
 
Vol 21, No 1 (2018): Resocjalizacja - tradycja i aktualne wyzwania W kierunku zmiany kształcenia nauczycieli Maria Szymańska, Transformative Creativity in Teacher Formation: A Pedagogical Approach, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Krakow 2017, pp. 314 Szczegóły   PDF
Magdalena Ciechowska
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. W kręgu badań nad dzieckiem i dzieciństwem Stefania Walasek, Opieka i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015, ss. 156. Abstrakt   PDF
Agnieszka Wałęga
 
Vol 22, No 3 (2019): Profilaktyka społeczna. Konteksty pedagogiczne i psychologiczne W obronie jakości człowieka współczesnego. Jan Szmyd, Zagrożone człowieczeństwo. Regresja antropologiczna w świecie ponowoczesnym, Stowarzyszenie „Thesaurus Silesiae” – Skarb Śląski, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2015, ss. 539 Szczegóły   PDF
Sylwia Karolina Przewoźnik
 
Vol 22, No 3 (2019): Profilaktyka społeczna. Konteksty pedagogiczne i psychologiczne W stronę profilaktyki wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – odpowiedź Kościoła – doświadczenie polskie, red. A. Żak, E. Kusz, Wydawnictwo Naukowe AIK, Kraków Szczegóły   PDF
Anna Seredyńska
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje W służbie edukacji kobiet. Działalność Felicji Boberskiej z Wasilewskich (1825–1889) Abstrakt   PDF
Joanna Falkowska
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Wartości współczesnych ukraińskich studentów Abstrakt   PDF (English)
Liudmyla Khoruzha
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Wartościowanie – tożsamość – wychowanie. Aksjologiczne aspekty przekonań w pluralistycznym społeczeństwie w ujęciu Paula Ricoeura Abstrakt   PDF
Robert Grzywacz
 
Vol 20, No 2 (2017): Przestrzenie społeczne i ich wpływ na wychowanie Warunki sprzyjające podejmowaniu trudu samowychowania Abstrakt   PDF
Ewa Miśkowiec
 
Vol 21, No 2 (2018): Nauczyciele dla kultury i edukacji Wawrzyniec Bojer – szwedzki nauczyciel w polskich szkołach doby kontrreformacji Abstrakt   PDF
Jerzy Eugeniusz Kochanowicz
 
Vol 21, No 4 (2018): Człowiek w chaosie aksjonormatywnym współczesnego świata Wdrażanie studentów pedagogiki do studiowania i pracy zawodowej Abstrakt   PDF
Krystyna Duraj-Nowakowa
 
Vol 22, No 4 (2019): Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo Wezwanie Włodzimierza Ledóchowskiego do cura personalis. Unikatowy charakter jezuickiego wychowania i jego humanistyczne korzenie Abstrakt   PDF (English)   PDF
Cristiano Casalini
 
Vol 20, No 5 (2017): Autorytet wychowawczy Kościoła na rozdrożach przemian społeczno-kulturowych Wolność jednostki wobec autorytetu Kościoła Abstrakt   PDF
Stanisław Gałkowski
 
Vol 21, No 4 (2018): Człowiek w chaosie aksjonormatywnym współczesnego świata Wprowadzanie w świat wartości w czasach chaosu aksjonormatywnego Abstrakt   PDF
Renata Królikiewicz
 
226 - 250 z 302 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Partnerzy platformy czasopism