Vol 20, No 2 (2017)

Przestrzeń edukacyjna rozumiana jako ogół czynników, w tym m.in. miejsca, czasu, zastosowanej koncepcji wychowawczej, metod i środków wychowawczych, posiada znamienny wpływ na jakość wychowania. W tej przestrzeni najbardziej jednak oddziałują nie przedmioty i koncepcje, ale ludzie, którzy je wybierają.  Istotne wydaje się tu pytanie, które wychowanek powinien sobie zadać, dzięki inspiracji wychowawcy: Kim chcę być? Jakie wartości są dla niego istotne i które z nich chce wcielać w życie, aby mógł uznać je za cenne i spełnione?

 

Spis treści

Introduction

Wprowadzenie
Andrzej Ryk
PDF
9-11
Introduction
Andrzej Ryk
13-15

Articles and Dissertations

Zbigniew Marek
PDF
19-59
Andrzej Michał de Tchorzewski
PDF
61-84
Iwona Jazukiewicz
PDF
85-101
Janusz Mastalski
PDF
103-118
Andrzej Ryk
PDF
119-129
Marzena Chrost
PDF
131-144
Katarzyna Wajszczyk
PDF
145-167
Ewa Miśkowiec
PDF
169-182
Marcin Welenc
PDF
183-196

Case Reports

Marcin Warchoła
PDF
199-223
Ewa Rojewska
PDF
225-248

Reviews

Refleksja nad kształceniem i wychowaniem w czasach permanentnej zmiany rec. Andrzej Murzyn,Współczesna filozofia edukacji. Kluczowe kwestie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, ss. 296.
Renata Królikiewicz
PDF
251-254
Wychowanie emocjonalne w XXI wieku według pedagogiki serca Marii Łopatkowej, rec. Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku, red. naukowa E. Lewandowska-Tarasiuk, J. Łaszczyk, B. Śliwerski, Difin, Warszawa 2016, ss. 215.
Bożena Sieradzka-Baziur
PDF
255-258

Reports From The Conferences

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Innowacje w edukacji – coaching, tutoring, mediacje, Kraków, 2.06.2016
Anna K. Duda
PDF
261-266
Sprawozdanie z konferencji Obszary integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatiaum w Krakowie, Mysłowice, 21.10.2016
Anna Seredyńska
PDF
267-270


Partnerzy platformy czasopism