Vol 20, No 1 (2017)

Spis treści

Introduction

Introduction: Are We Still Destined to Be Human?
Markus Lipowicz
9-13
Wstęp: Czy naszym przeznaczeniem jest wciąż bycie ludzkim?
Markus Lipowicz
PDF
15-20

Articles and Dissertations

Riccardo Campa
23-39
Thomas Damberger, Estella Hebert
41-56
Pavol Dancák
57-71
Markus Lipowicz
73-101
Giuseppe Mari
103-115
Alexander Yurievich Nesterov
117-130

Reviews

Socjologia edukacji jako nowa subdyscyplina pedagogiczna Mirosław J. Szymański, Studia i szkice z socjologii edukacji Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015
Joanna Łukasik
133-136
MacIntyre i Lindbeck o tradycji David Trenery, Alasdair MacIntyre, George Lindbeck, and the Nature of Tradition, Pickwick Publications, Kindle Edition, 2014
Paweł Kaźmierczak
137-141
Poza człowieczeństwem – poza edukacją? Michał Klichowski, Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanism i zmierzch edukacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014
Markus Lipowicz
143-148

Reports From The Conferences

Trzecia międzynarodowa konferencja naukowa: Pedagogia, edukacja i kształcenie, Mostar, 21–22.10.2016
Ewa Sowa-Behtane
151-158
Czwarty międzynarodowy kongres: Słowo w edukacji. Wychowanie moralne przez sztukę i literaturę, Kraków, 27–28.10.2016
Paweł Kaźmierczak
159-164


Partnerzy platformy czasopism