Vol 22, No 2 (2019)

Spis treści

Introduction

Marzena Chrost, Renata Królikiewicz
PDF
9-12
Marzena Chrost, Renata Królikiewicz
13-16

Articles and Dissertations

Tadeusz Lewowicki
PDF
19-34
Andrzej Michał de Tchorzewski
PDF
35-65
Ewa Dybowska
PDF
67-82
Anna Błasiak
PDF
83-101
Mirosława Ściupider-Młodkowska
PDF
103-118
Marcin Warchoła
PDF
119-142

Case Reports

Małgorzata Agnieszka Samujło, Teresa Sokołowska-Dzioba
PDF
145-160
Ewa Rojewska
PDF
161-188
Maria Kościółek
PDF
189-214

Miscellanea

Barbara Ewa Geneja- Pietrzak
PDF
217-232

Reviews

Bogdan Stańkowski
PDF
235-240
Justyna Joanna Kusztal
PDF
241-247


Partnerzy platformy czasopism