Vol 21, No 1 (2018)

Spis treści

Introduction

Wstęp
Krzysztof Biel
PDF
9-11
Introduction
Krzysztof Biel
13-15

Articles and Dissertations

Maciej Muskała, Justyna Kusztal
PDF
19-39
Jarosław Jagieła
PDF
41-61
Miłosz Mółka
PDF
63-84
Joanna Sztuka
PDF
85-105
Renata Deka
PDF
107-126

Case Reports

Renata Szczepanik
PDF
129-158
Krzysztof Biel
PDF
159-174
Magdalena Staniaszek
PDF
175-197
Robert Opora, Radosław Breska
PDF
199-218

Reviews

O promocji zdrowia Małgorzata Kaliszewska, Eliza Freinet. Promotorka zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, ss. 348
Krystyna Duraj-Nowakowa
PDF
221-225
Na styku pedagogiki i katechetyki Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Zbigniewowi Markowi SJ w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Anna Walulik CSFN, Janusz Mółka SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie
Anna Weissbrot-Koziarska
PDF
227-235
Człowiek w obliczu przymusowej izolacji Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, ss. 600
Renata Deka
PDF
237-246
W kierunku zmiany kształcenia nauczycieli Maria Szymańska, Transformative Creativity in Teacher Formation: A Pedagogical Approach, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Krakow 2017, pp. 314
Magdalena Ciechowska
PDF
247-250

Reports From The Conferences

Report from the 14th European Arts Therapies Conference: “Traditions in Transition: New Articulations in the Arts Therapies”, Krakow, 13th–16th September 2017
Magdalena Urlińska, Joanna Zubel
PDF
253-257


Partnerzy platformy czasopism