„Uniwersytety dla wszystkich”. George Zygmunt Fijałkowski-Bereday i jego wizja kształcenia wyższego

Justyna Wojniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2020.2.004

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie poglądów George’a Zygmunta Fijałkowskiego-Beredaya na temat roli kształcenia wyższego w nowoczesnym społeczeństwie, a szerzej – dostępu do edukacji i powszechnego charakteru instytucji edukacyjnych na każdym etapie kształcenia. Wybór takiej tematyki wynika z faktu, że wspomniany uczony znany jest przede wszystkim ze swojego wkładu w rozwój komparatystyki edukacyjnej. Jego rozważania dotyczące polityki oświatowej i założeń, które należałoby w tym obszarze przyjąć z punktu widzenia potencjalnych korzyści społecznych, nie były do tej pory przedmiotem naukowych dociekań. W badaniach nad omawianym zagadnieniem analizie poddano wybrane publikacje Beredaya, zarówno te o charakterze naukowym, jak i publicystycznym, a także materiały archiwalne, obejmujące teksty wystąpień, wykładów oraz korespondencję. Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie wniosku, że Bereday był zwolennikiem jak najszerszego upowszechnienia dostępu do edukacji, także na poziomie akademickim, a potrzebę tę uzasadniał nie tylko argumentami natury praktycznej – odwoływał się przede wszystkim do sfery etyki i wartości humanistycznych. Tego rodzaju rozważania wydają się godne przybliżenia szczególnie współcześnie, kiedy dyskusja na temat kształtowania polityki oświatowej koncentruje się na aspektach utylitarnych, co może prowadzić do umniejszania znaczenia faktu, że dostęp do edukacji stanowi jedno z fundamentalnych praw człowieka, a w konsekwencji – do utrwalania nierówności w tym zakresie.


Słowa kluczowe


uniwersytet; dostęp do edukacji; nowoczesne społeczeństwo; prawa człowieka; demokracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bereday G.Z.F. (1979). Democratization of Higher Education, „UNESCO Educational Information and Documentation. Bulletin of International Bureau of Education”, t. 53, nr 210, Paris–Geneva.

Bereday G.Z.F. (1976). Education in a World Perspective, Merit Students Encyclopedia, Gottesman Libraries, Teachers College, Columbia University NY (szkic).

Bereday G.Z.F. (1971). Home Thoughts from Abroad: A Comparative View on Learning for the Masses, „The Times”, January 15.

Bereday G.Z.F. (1958). Intellect and Inequality in American Education, „The Educational Record”, t. 39, nr 3, s. 202–212.

Bereday G.Z.F. (1946). Poles at Arnhem, „The Times”, 3 października.

Bereday G.Z.F. (1977). Professional Activities, archiwum prywatne Krystyny Cornelii Bereday Burnham, córki G.Z.F. Beredaya.

Bereday G.Z.F. (1969). School Systems and Mass Demand: A Comparative Overview, [w:] G.Z.F. Bereday (red.), Essays on World Education: The Crisis of Supply and Demand, New York–London–Toronto: Oxford University Press, s. 93–110.

Bereday G.Z.F. (1973a). Student Revolt: An International Phenomenon, [w:] S.C. Margaritis (red.), In Search for a Future of Education: Readings in Foundations, Columbus, OH: Charles E. Merrill Pub. Co., s. 131–151.

Bereday G.Z.F. (1966). Student Unrest on Four Continents: Montreal, Ibadan, Warsaw and Rangoon, „Comparative Education Review”, t. 10, nr 2, s. 188–204.

Bereday G.Z.F. (1947). The Education of Prominent Man, „Pilot Papers. Social Essays and Documents”, t. 2, nr 4.

Bereday G.Z.F. (1952). The Role of Wealth and Education in English Class Structure, Cambridge MA, December (niepublikowana praca doktorska): Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University.

Bereday G.Z.F. (1973). Universities for All, San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.

Bereday G.Z.F. (1978). Vita, May, Gottesman Libraries, Teachers College, Columbia University, NY.

Galbraith M. (2015). Family Traces in the Business Directory, 1926 and 1930, https://uncoveringjewishheritage.com/category/family/bereda/page/2/ [dostęp: 22.02.2020].

Majorek M., Wojniak J. (2019). Reforms of the Higher Education System in Poland Since 1989: Between Tradition and Challenges of the 21st Century, SHS Web of Conferences, t. 66, https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/07/shsconf_erpa2019_01025.pdf [dostęp: 9.04.2020].

Nichol S. (1979). University Professor Is “Man of Many Worlds”, „Palm Beach Times”, 11 maja.

Noah H.J., Eckstein M.A. (1969). Towards a Science of Comparative Education, New York: Macmillan.

Sadler M.E. (1964). How Far Can We Learn Anything of Practical Value From the Study of Foreign Systems of Education?, [w:] G.Z.F. Bereday, Sir Michael Sadler’s “Study of Foreign Systems of Education”, „Comparative Education Review”, t. 7, nr 3, s. 307–314.

Steele T., Taylor R. (2008). R.H. Tawney and the Reform of the Universities, „History of Education”, t. 37, nr 1, s. 1–22.

Tawney R.H. (1914). An Experiment in Democratic Education, „Political Quarterly”, 2 maja, s. 62–84.

Tawney R.H. (1922). Secondary Education for All: A Policy for Labour, London: The Labour Party; George Allen & Unwin Ltd.

Tribute to Professor George Bereday by L. Cremin (1984). „Comparative Education Review”, t. 20, nr 1.

Ulich R. (1971). An Autobiography, [w:] R.J. Havighurst (red.), Leaders in American Education (The Seventieth Yearbook of The National Society for the Study of Education, t. 70, część 2), Chicago: University of Chicago Press, s. 414–444.

Ulich R. (1970). Fundamentals of Democratic Education, Westport, CT: Greenwood.

Wojniak J. (2018a). George Z.F. Bereday (Zygmunt Fijałkowski) and His Comparative Method in Educational Research, SHS Web of Conferences, t. 48, https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2018/09/shsconf_erpa2018_01050.pdf [dostęp: 27.02.2020].

Wojniak J. (2018b). Wywiad z córką George’a Beredaya, Cornelią Krystyną Bereday-Burnham, Boston, MA, wrzesień.

Wojniak J. (2019). Szkoła – polityka– prawo. George Zygmunt Fijałkowski-Bereday i jego wizja edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism