Nadzieja – cnota usprawniająca jakość życia współczesnego człowieka

Andrzej Michał de Tchorzewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.4.002

Abstrakt


Nadzieja towarzyszy człowiekowi w dążeniu do spełnienia czegoś; co jest niezbędne i konieczne dla ludzkiej egzystencji. Przeciwdziała ona poczuciu utraty wartości najcenniejszych dla człowieka. Brak nadziei prowadzi człowieka do rozpaczy; a tym samym często do podejmowania decyzji prowadzących do nieodwracalnych sytuacji życiowych. Nadzieja pozwala przejść człowiekowi przez najtrudniejsze momenty i okresy życia. Z jednej strony kształtuje wizję egzystencjalną człowieka; przepełnioną jego ufnością; wiarą w lepszy; sprzyjający los; z drugiej oddziałuje na jego poczucie transcendencji; którą przenika otucha. Nadzieja usprawnia życie człowieka. I chociaż nie ma nadziei bez obaw; to jest ona drogą poszukiwania sensu życia. Nadzieja jest siłą chroniącą zwłaszcza tych; którzy stają na skraju rozpaczy przyjmującej postać poczucia beznadziejności. Jako byt racjonalny przypisany strukturze osobowości każdego człowieka; można ją postrzegać w kilku sprzecznych ze sobą wymiarach. Nadzieja jest przyczyną usprawniającą wszystkie wymiary życia każdego człowieka. Realizuje się poprzez świat wartości; ku którym człowiek zdąża i bez których nie może kształtować jakości swojego życia. Nadzieja ma swoją strukturę; przez którą należy rozumieć pewien układ osobliwych właściwości wchodzących z różną siłą we wzajemne relacje; które są jednocześnie jej elementami i stanowią całość decydującą o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze poczucia nadziei w przypadku każdego człowieka. Rodzi się pytanie o znaczenie nadziei; jej miejsce i rolę w procesach pedagogicznych; w których świadomymi podmiotami są osoby wychowywane i wychowujące. Pedagogika nadziei jest próbą wnikania w istotę szczególnie ważnych elementów/czynników wspomagających rozwój osobowości człowieka.


Słowa kluczowe


nadzieja; struktura nadziei; jakość życia; pedagogika nadziei

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z.; 44 listy ze świata płynnej nowoczesności; Wydawnictwo Literac­kie; Kraków 2011.

Elementarz Benedykta XVI; Wydawnictwo WAM; Kraków 2008.

Gadacz T.; O umiejętności życia; Znak; Kraków 2002.

Grynberg M.; Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne; Wydawnictwo Czarne; Wołowiec 2018.

Grynberg M.; Ocaleni z XX wieku; Wydawnictwo Czarne; Wołowiec 2018.

Grynberg M.; Księga Wyjścia; Wydawnictwo Czarne; Wołowiec 2018.

Kołakowski L.; Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania; Znak; Kraków 2009.

Krasiński J.; Analiza i znaczenie nadziei; w: Nadzieja w postawie ludzkiej; red. W. Słomka; Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL; Lublin 1992; s. 15–20.

Marcel G.; Homo viator. Wstęp do filozofii nadziei; przeł. P. Lubicz; Pax; Warszawa 1959.

Papież Franciszek i Dominique Wolton; Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i świecie; przeł. M. Chojnacki; Wydawnictwo WAM; Kraków 2018.

Posmysz Z.; Królestwo za mgłą. Z autorką „Pasażerki” rozmawia Michał Wójcik; Znak – Literanova; Kraków 2017.

Ratzinger J. [Benedykt XVI]; Jezus z Nazaretu; przeł. W. Szymona; Wydawnictwo M; Kraków 2007.

Rottenberg A.; Proszę bardzo; W.A.B.; Warszawa 2009.

Skarga B.; Człowiek to nie jest piękne zwierzę; Znak; Kraków 2007.

Słownik wyrazów obcych; red. E. Sobol; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 1995.

Ślipko T.; Trojakie oblicze wolności; w: Wolność jako wartość i problem edukacyjny; red. A.M. de Tchorzewski; Wydawnictwo WERS; Bydgoszcz 1999; s. 9‒15.

Tchorzewski A.M. de; O potrzebie i pożytkach nadziei; w: Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu; red. I. Jazukiewicz i E. Rojewska; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Szczecin 2014; s. 17‒30.

Tchorzewski A.M. de; Sprawności moralne jako wyraz świadomości wychowawczej i kultury pedagogicznej; w: Sprawności moralne wychowawcy; red. I. Jazukiewicz i E. Rojewska; Wydawnictwo Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski; Sobczyk; Szczecin 2013; s. 11‒27.

Tischner J.; Świat ludzkiej nadziei; Znak; Kraków 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism