Polsko-włoskie badań nad historią opieki i wychowania. Stanisław Litak i Gabriele De Rosa

Marian Surdacki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.2.006

Abstrakt


Największy wpływ na moje życie i zainteresowania naukowe dotyczące historii opieki społecznej i wychowania wywarli profesorowie Stanisław Litak (1932–2010) i Gabriele De Rosa (1917–2009). Prof. Litak związany był zawsze z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Był moim nauczycielem i Mistrzem, a zarazem promotorem mojej pracy magisterskiej oraz pracy doktorskiej. Był wybitnym badaczem historii Kościoła, szczególnie parafii. Drugie pole jego zainteresowań stanowiła historia oświaty, szkolnictwa i wychowania. Wyniki swoich badań publikował w ujęciach kartograficzno-atlasowych. Jako znakomity znawca archiwów kościelnych należał do najwybitniejszych specjalistów od kartografii i geografii historycznej. Moje zainteresowania naukowe inspirował również prof. Gabriele De Rosa. Ten wybitny historyk angażował się również w politykę. Należał do Chrześcijańskiej Demokracji, był posłem do parlamentu włoskiego i senatorem Republiki Włoskiej. Wykładał na uniwersytetach w Salerno, Padwie, Rzymie. Pełnił funkcje dyrektora wielu organizacji, wydawnictw i czasopism naukowych. Między innymi był dyrektorem Instytutu Luigiego Sturzo (1979–2006), którego byłem stypendystą, oraz działającej przy nim Szkoły Historycznej Włosko-Polskiej (1983–1996). U niego też odbyłem w 1981 roku staż naukowy na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Był badaczem włoskich ruchów katolickich, historii Kościoła, miłosierdzia, pobożności ludowej i religijności, zwolennikiem koncepcji francuskiej szkoły Annales.


Słowa kluczowe


Stanisław Litak; Gabriele De Rosa; Rzym; Lublin; historia wychowania; historia opieki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


De Rosa G., Storie di santi, Laterza, Roma – Bari 1990.

Goral I., Profesor Gabriele De Rosa i jego otwarcie na Europę Środkowo-Wschodnią, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2007, nr 5, s. 251–256.

La fede „sommersa” nei paesi dell’Est, red. A. Lazzaretto Zanolo, Neri Pozza Editore, Vicenza 1992 (akta pokonferencyjne, wstęp G. Dr Rosa).

Miąso J., Prace z historii szkolnictwa w Polsce, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2005, nr 44, s. 211–216.

Surdacki M., Dorobek i warsztat naukowy Profesora Stanisława Litaka, w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932–2010, red. P. Gach, M. Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 215–222.

Surdacki M., Chociaż odeszli, lecz we mnie są. Wspomnienie o prof. Gabriele De Rosa, „Głos Ziemi Urzędowskiej” 2010, s. 86–90.

Surdacki M., Polityk, historyk – mój Autorytet – prof. Gabriele De Rosa (1917–2009), w: Źródła wielkości mistrzów. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Piotrowi Pawłowi Gachowi, red. M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 397–415.

Surdacki M., Il Professore Gabriele De Rosa, come lo ricordo, „Ricerche di storia sociale e religiosa” 2010, nr 78, s. 268–272.

Surdacki M., Profesor Gabriele De Rosa (1917–2009), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2010, z. 1, s. 65–74.

Surdacki M., Profesor Stanisław Litak – historyk Kościoła, wychowania i szkolnictwa, w: Religie – edukacja – kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, s. 5–14.

Surdacki M., Profesor Stanisław Litak, „Przegląd Uniwersytecki” 2002, nr 4(78), s. 24–25.

Surdacki M, Wanda Gawrońska – Polsce i Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, „Przegląd Uniwersytecki” 2016, nr 2(160), s. 39–42.

Surdacki M., Wspomnienie Mistrza i Przyjaciela, w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932–2010, red. P. Gach, M. Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 139–155.

Surdacki M., Wspomnienia Mistrza i Przyjaciela. Rzecz o Profesorze Stanisławie Litaku, „Głos Ziemi Urzędowskiej” 2012s. 86–93.

Surdacki M., P. Gach, Od redaktorów, w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932–2010, red. P. Gach, M. Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 5–6.

Szady B., Stanisław Litak (1932–2010), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2010, z. 1, s. 192–193.

Szady J., Prof. Stanisław Litak 1932–2010, „Przegląd Uniwersytecki” 2010, nr 2(124), s. 19–20.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism