Animacja kulturalna w praktyce edukacyjnej – wybrane działania na rzecz uczniów toruńskich szkół podstawowych

Wioletta Kwiatkowska, Małgorzata Skibińska, Kamila Majewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.008

Abstrakt


Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu animacji kulturalnej w praktyce edukacyjnej. Autorki tekstu dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie animacji działań edukacyjnych na rzecz edukacji regionalnej i globalnej uczniów toruńskich szkół podstawowych zdobytymi podczas warsztatów realizowanych w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Aktywną i zaangażowaną postawę uczestników zajęć potęgowały technologie informacyjno-komunikacyjne stanowiące swoisty kanał transmisyjny składników kultury i elementów przyrody. Celem prezentowanego tekstu jest popularyzacja inicjatyw pobudzających aktywność społeczno-kulturalną i edukacyjną współczesnych obywateli w obliczu pojawiających się wyzwań cywilizacyjnych.


Słowa kluczowe


animacja; animacja kulturalna; animacja społeczno-kulturalna; technologia informacyjno-komunikacyjna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ander-Egg E., Metodología y práctica de la animación sociocultural, Editorial CCS, Madrid 2000.

“Animate,” in: Dictionary.com, http://dictionary.reference.com/browse/animate?s=t (access: 15.06.2018).

“Cele festiwalu,” in: 19. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. 24–28.04.2019, https://www.festiwal.torun.pl/festiwal/cele/ (access: 20.04.2018).

Dachtera K., “W kręgu pedagogiki zabawy,” in: Konteksty animacji społeczno-kulturalnej, ed. K. Hrycyk, Silesia, Wrocław 2004.

Dudzikowa M., Praca młodzieży nad sobą. Z teorii i praktyki, Spółka Wydawnicza Terra, Warszawa 1993.

Idzikowski B., “Teoria i praktyka animacji kultury w czasach ponowoczesnych,” in: Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, eds. D. Kubinowski, U. Lewartowicz, MAKmed, Lublin 2013.

Ilczuk D., Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Jedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.

Kargul J., Od upowszechnienia kultury do animacji kulturalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.

Klimczak-Ziółek J., “Animacja społeczna w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia,” in: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, ed. S. Pawlas-Czyż, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2007.

Kobylarek A., “Animacja społeczno-kulturalna jako metoda aktywizacji środowiska lokalnego. Techniki animacji,” in: Tworzyć, zmieniać, aktywizować… Animacja społeczno-kulturalna jako mobilizowanie potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności społecznej, ed. E. Zierkiewicz, Mar-Mar, Wrocław 2006, pp. 35–48.

Kopczyńska M., Animacja społeczno-kulturalna, Centrum Animacji Kulturalnej, Warszawa 1993.

Limbos É., Animation des groupes de culture et de loisirs. Connaissance du problème et applications pratiques, Editions ESF, Paris 1977.

Łukasiak P., Rokicka P., Zintegrowana animacja społeczna na rzecz dobra wspólnego: społeczności lokalne a społeczności wirtualne, Materiały edukacyjne dla Pracowni dobra wspólnego, 2003, http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/BiBLiOTEKA/manuale/Zintegrowana_animacja_spoleczna.pdf access: 15.06.2018).

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warszawa 1996.

Schindler A., “Czym jest animacja społeczno-kulturalna?” in: Konteksty animacji społeczno-kulturalnej, ed. K. Hrycyk, Silesia, Wrocław 2004.

Smith M.K., “Animateurs, Animation and Fostering Learning and Change,” in: The Encyclopaedia of Informal Education, http://www.infed.org/mobi/animateurs-animation-learning-and-change (access: 15.06.2018).

Szmidt K.J., “Problemy twórczości pomocy w tworzeniu w teorii działalności kulturalno-oświatowej i animacji społeczno-kulturalnej,” in: Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce: koncepcje, doświadczenia, wyzwania, ed. B. Jedlewska, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2006.

Zborowski J., Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.

Żardecki W., “Dylematy przemian animacji kulturalnej w perspektywie historycznej,” in: Dylematy animacji kulturalnej, eds. J. Gajda, W. Żardecki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, pp. 63–81.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism