Dwujęzyczna edukacja przyszłych pedagogów społecznych jako gwarancja ich mobilności zawodowej

Svitlana Sytnyakivska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2018.002

Abstrakt


W artykule przedstawiono technologię dwujęzycznej edukacji przyszłych pedagogów społecznych. Technologia ta została oparta na ogólnych i specjalnych zasadach edukacyjnych, ogólnych dydaktycznych i innowacyjnych formach szkolenia, najnowszych i klasycznych metodach nauczania, z wykorzystaniem konkretnych środków szkolenia dla celów edukacji dwujęzycznej. Zgodnie z tą technologią, trening odbywa się w czterech etapach: etap podstawowy (I–IV semestr studiów), dodatkowy etap (V–VIII semestr studiów), etap równoległy (I–II semestr studiów magisterskich), etap ewolucyjny (III semestr studiów magisterskich). Na każdym z tych etapów opracowano specjalne materiały edukacyjne i metodologiczne, aby zapewnić właściwy proces kształcenia dwujęzycznego na odpowiednich etapach, w efekcie czego wypracowano zestaw materiałów szkoleniowych do wdrażania technologii dwujęzycznego szkolenia przyszłych specjalistów, co odpowiada programom szkolenia specjalistów w sferze społecznej i obejmuje wszystkie rodzaje działań edukacyjnych uczniów w kontekście edukacji dwujęzycznej. Należy zauważyć, że technologia ta została przetestowana na Uniwersytecie Żytomierskim przez osiem lat i dała pozytywne wyniki, szczególnie pod względem motywacyjnego komponentu szkolenia. W artykule wykazano, że edukacja dwujęzyczna sprzyja mobilności zawodowej przyszłych specjalistów w dziedzinie sfery społecznej, ponieważ tego rodzaju szkolenia umożliwiają absolwentom konkurowanie na współczesnym rynku pracy oraz dają możliwość podjęcia pracy w dowolnej części Europy, a nie tylko we własnym kraju.


Słowa kluczowe


edukacja dwujęzyczna; dwujęzyczne kompetencje zawodowe; proces edukacyjny; mobilność zawodowa; pedagodzy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baetens Beardsmore H., “The Multilingual School For Mixed Populations: A Case Study,” in: Bilingualism in Education: Theory and Practice, ed. H. Baetens Beardsmore, Vrije Universiteit, Brussels 1990, pp. 1–51.

Bloomfield L., The Language, Progress Publ., Moscow 1968.

Bondaletov V.D., Social Linguistics, Enlightenment Publ., Moscow 1987.

Bredella L., “Towards a Pedagogy of Intercultural Understanding,” American Studies 1992, vol. 37, no. 4, pp. 559–594.

Brinton D.M., Snow M.A., Wesche M.B., Content-Based Second Language Instruction, Newbury House Publ., New York 1989.

Brown G., Principles of Language Learning and Teaching, San Francisco State University, San Francisco (CA) 1987.

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Imedadze N.V., Experimental-Psychological Studies of Mastering and Possession of the Second Language, Metsnireba Publ., Tbilisi 1979.

Kanyuk O.L., Formation of Skills of Foreign-Language Business Communication of Future Social Workers in the Process of Professional Training (PhD thesis), Ternopil 2009.

Kokkota V.A., Linguodidactical Testing, High School Publ., Moscow 1989.

Kovalchuk A.O., Gusak A.M., Non-equilibrium Thermodynamics and Physical Kinetics (Part 1. Bilingual course): Tutorial, Cherkasy ChSU Publ., Cherkasy 2010.

Mackey W.F., “A Description of Bilingualism,” in: Reading in the Sociology of Language, ed. J.A. Fishman, Mouton, The Hague 1977, pp. 554–584.

Musin I.Kh., Sociolinguistic Aspects of Speech Behavior in the Context of Bilingualism (PhD thesis), Moscow 1990.

Mykytenko N.O., Theory and Technology of Formation the Foreign Language Professional Competence of Future Specialists in Natural Sciences (Doc. of Science thesis), Ternopil 2011.

Shaydarova N.A., “Development of Bicultural Professional Competence of Students in Conditions of Artificial Bilingualism,” Bulletin of Novgorod State University 2008, no. 45, pp. 72–75.

Shirin A.G., “Didactic and Methodological Aspects of the Process of Bilingual Education,” Bulletin of the Novgorod State University 2005, no. 31, pp. 63–66.

Shubin S.V., Motivation to Master a Foreign Language in the Conditions of Bilingual Education in the Eniversity (PhD thesis), Novgorod 2000.

Sytnyakivska S.M., “The Main Principles of Bilingual Training of Future Social Sphere Experts,” The New Learning Technologies: Science-Method 2016, no. 89, part 1, pp. 208–215.

Vityatnyev M.M., On Methods of Teaching Languages, MSU Publ., Moscow 1971.

Weinrayh U., Monolingualism and Multilingualism, vol. 3, Progress Publ., Moscow 1999, pp. 7–42.

Zaitseva I.V., Motivation of Students Training, Department of the ADPS of Ukraine, Irpin 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism