Wychowawcze i moralne przesłanie Małego księcia Antoine de Saint Exupéry’ego

Mária Potočárová

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2017.4.003

Abstrakt


Historie pomagają nam zrozumieć nasz własny świat mentalny, a także duszę dziecka i jego wychowanie. W opowieściach znajdujemy często przesłanie moralne i podstawę praktycznych rozwiązań różnych problemów wychowawczych. Zrozumienie natury przypowieści umożliwia znalezienie klucza do duchowego wymiaru naszego bytu. W tekście zajmujemy się małą książeczką, alegoryczną opowieścią o małym księciu z planety B 612, napisaną przez Antoine de Saint-Exupéry’ego, która zawiera istotny przekaz dla ludzi w każdym wieku. Artykuł analizuje moralną i edukacyjną treść Małego Księcia jako opisu dramatycznej epoki, w której książka została napisana. Przesłanie książki (którą można również nazwać baśnią dla dorosłych) jest uniwersalne, ponadczasowe, trafia do odbiorców w każdym wieku, w różnych środowiskach i warunkach życia. Przemawia nie tylko do dzieci, poddawanych procesowi wychowania, ale także do dorosłych i nauczycieli, niezależnie od tego, czy są prostymi, czy wykształconymi ludźmi. Mały Książę jest przewodnikiem po wewnętrznym świecie każdej osoby. Z pedagogicznego punktu widzenia istotne w tej baśni jest zastosowanie narracji oraz metody edukacyjnej opartej na paradygmatach filozofii dialogu i humanizmu chrześcijańskiego, a zwłaszcza personalizmu. Plan artykułu jest następujący: tło powstania książki, Mały Książę w nas – refleksja psychologiczna, idee Małego Księcia odnoszące się do wychowania, a zwłaszcza do moralnej formacji dziecka i każdego człowieka.


Słowa kluczowe


Mały Książę; wychowanie moralne; personalizm; podejście dialogiczne; relacja wychowawcza; interakcja wychowawcza

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Deschodt E., Saint-Exupéry, Tatran, Bratislava 1987.

Jung M., Malý princ v nás, Portál, Praha 2008.

Nastorg M.P., Marie Saint Exupéry – hvězda Malého prince, Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří 2004.

Orlická J., Pecníková J., “Nadčasovosť diela Malý princ Antoina de Saint-Exupéry v kontexte globálnej kultúry,” Jazyk a kultúra 2014, no. 17–18, .

Peseschkian N., Kupec a papoušek. Využitie orientálních příběhú v psychoterapii, Cesta, Brno 1996.

Peseschkian N., Příběhy jako klíč k dětské duši, Portál, Praha 1999.

Saint-Exupéry A. de, The Little Prince, Wordsworth, Hertfordshire 1995.

Saint-Exupéry A. de, Zem ľudí, Tatran, Bratislava 1987.

Saint-Exupéry A. de, Citadela, Vyšehrad, Praha 2008.

Saint-Exupéry C. de, Spomienky ruže, Ikar, Bratislava 2001.

Saint-Exupéry M. de, Já a můj syn, Vyšehrad, Praha 1995.

Zelinová M., Hry pre rozvoj emócií a komunikácie, Portál, Praha 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism