Nauczyciele Szkoły Ćwiczeń krakowskiego Pedagogium

Ryszard Ślęczka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2016.2.010

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie nauczycieli Szkoły Ćwiczeń związanych z krakowskim Pedagogium oraz ukazanie roli, jaką odegrali w kształceniu przyszłych elit intelektualnych Krakowa. W większości przypadków opisano tutaj nauczycieli, którzy związali swoje całe życie zawodowe ze wspomnianą Szkołą Ćwiczeń, będącą ważnym miejscem zajęć praktycznych dla Państwowego Pedagogium i Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Takim przykładem może być jej dyrektor Rudolf Hajnos, kierujący szkołą w okresie międzywojennym. Szkoła Ćwiczeń krakowskiego Pedagogium mieściła się przy ul. Straszewskiego 22 i początkowo była czterooddziałową szkołą powszechną. W spisie placówek szkolnych przygotowanym przez Mariana Falskiego w 1933 roku wymieniono ją w grupie państwowych niższych szkół ogólnokształcących o siedmioklasowym cyklu nauczania, z gronem dziewięciu nauczycieli i 127 uczniów. W swoim posiadaniu miała cztery sale lekcyjne o niezbyt dużej powierzchni. Nauczycieli starano się przedstawić w szerokim kontekście ich pracy pedagogicznej oraz wkładu w proces nauczania. Nie zapomniano też o omówieniu ich pasji oraz osobistych sukcesów naukowych i artystycznych. Przedstawiony tutaj materiał odwołuje się do źródeł, które uzupełniono o publikacje oraz wywiady przeprowadzone z absolwentami Szkoły Ćwiczeń.


Słowa kluczowe


Szkoła Ćwiczeń; pedagogika; kadra nauczycielska; wychowankowie; pamięć o szkole

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bizerski T, Zmierzch szkoły, w: Nasza Szkoła. Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Grzegorza Piramowicza. Państwowym Pedagogium. Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jednodniówka wydana z okazji odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku dawnej Szkoły i spotkania wychowanków w dniu 18 lutego 1995 roku, opracowała Barbara Morawska-Nowak, Kraków 1995.

Buczek K., Nauczyciele krakowskiego Pedagogium w latach 1928–1939, w: W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń – szkoła – nauczyciel, red. K. Dormus, R. Ślęczka, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2012.

Ciećkiewicz J., Ksiądz Władysław Gałat, w: Państwowe Pedagogium i Szkoła Ćwiczeń w Krakowie. Z tradycji kształcenia nauczycieli, koncepcja, wybór tekstów i ilustracji Jan Krukowski, Barbara Morawska-Nowak, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2011.

Cisowski G., Na początku była Szkoła Ćwiczeń, w: Nasza Szkoła. Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Grzegorza Piramowicza. Państwowym Pedagogium. Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jednodniówka wydana z okazji odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku dawnej Szkoły i spotkania wychowanków w dniu 18 lutego 1995 roku, opracowała Barbara Morawska-Nowak, Kraków 1995.

Cisowski G., Na początku była Szkoła Ćwiczeń, w: Nasza Szkoła. Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Grzegorza Piramowicza. Państwowym Pedagogium. Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jednodniówka wydana z okazji odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku dawnej Szkoły i spotkania wychowanków w dniu 18 lutego 1995 roku, opracowała Barbara Morawska-Nowak, Kraków 1995.

Hajnos R., Z doświadczeń nauczyciela realizującego nowe programy w II-giej klasie szkoły powszechnej, Drukarnia Polska w Krakowie, Kraków 1934.

Hajnos-Stawińska T., Córka o Ojcu, w: Nasza Szkoła. Jednodniówka, opracowanie poligraficzne wydawane przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Ćwiczeń w Krakowie, Kraków 2002.

Kijowski A., Kronika Dedala. Szkice i kroniki, „Czytelnik”, Warszawa 1986.

Małecki J., Ksiądz Jan Litwin, w: Państwowe Pedagogium i Szkoła Ćwiczeń w Krakowie. Z tradycji kształcenia nauczycieli, koncepcja, wybór tekstów i ilustracji Jan Krukowski, Barbara Morawska-Nowak, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2011.

Manecki A., Eugeniusz Kozera, w: Państwowe Pedagogium i Szkoła Ćwiczeń w Krakowie. Z tradycji kształcenia nauczycieli, koncepcja, wybór tekstów i ilustracji Jan Krukowski, Barbara Morawska-Nowak, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2011.

Państwowe Pedagogium. Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Najstarsza Uczelnia Pedagogiczna w Polsce, koncepcja, opracowanie tekstów, wybór ilustracji Jan Krukowski, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2006.

Państwowe Pedagogium i Szkoła Ćwiczeń w Krakowie. Z tradycji kształcenia nauczycieli, koncepcja, wybór tekstów i ilustracji Jan Krukowski, Barbara Morawska-Nowak, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2011.

Szkoły Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/31, red. M. Falski, Państwowe Wydawnictwa Książek Szkolnych we Lwowie, Warszawa 1933.

Szulakiewicz W., Wanda Bobkowska (1880–1948). Szkic z historii polskiej historiografii edukacyjnej, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1998.

Szumski A., W walce o postępową szkołę. Rzecz o Henryku Rowidzie, PWN, Warszawa 1977.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism