Osąd, wyobraźnia i Bildung

Roger Savage

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPI.2015.001

Abstrakt


Działania pedagogiczne, skoncentrowane na pielęgnowaniu u jednostek władz związanych z myśleniem i rozumowaniem, odgrywają istotną rolę w promowaniu udziału tychże jednostek w demokratycznym życiu politycznym. Polityczne myślenie i wspólne decyzje, które wyznaczają kierunek rozwoju, zależą od zdolności poszczególnych obywateli do krytycznego zaangażowania się w sprawy i wyzwania godzące we wspólne dobro. W powyższym artykule wykazuję, że wiedza kulturowa, tradycyjnie przekazywana przez dyscypliny humanistyczne, również przyczynia się do kształtowania przez jednostkę samej siebie. Semantyczna złożoność pojęcia Bildung potwierdza związek pomiędzy rozwijaniem własnych uzdolnień i ćwiczeniem swojej władzy sądzenia. Ta władza z kolei podkreśla rolę, jaką odgrywa wyobraźnia w reformowaniu i rewolucjonizowaniu praktyki. Dlatego też doświadczenia zyskiwane dzięki muzyce, literaturze, kinu, teatrowi i dziełom sztuki uczą nas otwartości na nowe sposoby myślenia, odczuwania i działania. Podobnie nauczanie w ramach fronesis, wspierające rozwój autonomii jednostki, jest zarazem kulturowym dobrem i wymogiem pedagogicznym.


Słowa kluczowe


edukacja; hermeneutyka; wyobraźnia; osąd; polityka

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arendt H., Between Past and Future, Penguin Books, New York 1977.

Arendt H., The Promise of Politics, ed. J. Kohn, Schocken Books, New York 2005.

Arendt H., Reflections on Literature and Culture, ed. S.Y.-A. Gottlieb, Stanford University Press, Stanford 2007.

Bourdieu P., Outline of a Theory of Practice, transl. R. Nice, Cambridge University Press, Cambridge 1977.

Bourdieu P., Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, transl. R. Nice, Harvard University Press, Cambridge, MA 1984.

Campbell D., The Mozart Effect, Avon Books, New York 1997.

Gadamer H.-G., Truth and Method, 2nd revised edition, transl. J. Weinsheimer and D.G. Marshall, Crossroad Publishing Co., New York 1989.

Koselleck R., The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts, transl. T.S. Presner et. al, Stanford University Press, Stanford 2002.

Ricoeur P., “The Metaphorical Process as Cognition, Imagination and Feeling”, Critical Inquiry 1978, vol. 5, no. 1, (Special Issue On Metaphor), pp. 143–159.

Ricoeur P., A Ricoeur Reader: Reflection and Imagination, ed. M.J. Valdés, University of Toronto Press, Toronto 1991.

Ricoeur P., Critique and Conviction, Polity Press, Cambridge 1998.

Ricoeur P., The Just, transl. D. Pellauer, The University of Chicago Press, Chicago 2000.

Ricoeur P., Memory, History, Forgetting, transl. K. Blamey and D. Pellauer, The University of Chicago Press, Chicago 2004.

Ricoeur P., The Course of Recognition, transl. D. Pellauer, Harvard University Press, Cambridge, MA 2005.

Ricoeur P., Reflections on the Just, transl. D. Pellauer, The University Press of Chicago, Chicago 2007.

Ricoeur P., Azouvi F., De Launay M.B., Critique and Conviction: Conversations with François Azouvi and Marc de Launay, transl. K. Blamey, Columbia University Press, New York 1998.

Savage R.W.H., “The Wager of Imagination and the Logic of Hope”, in: P. Ricoeur in Age of Hermeneutical Reason: Poetics, Praxis and Critique, ed. R.W.H. Savage, Lexington Books, Lex­ington, MA 2015, pp. 139–158.

The Mozart Effect: How Music Makes You Smarter, Available from: . Accessed: August 25, 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism