W poszukiwaniu pasji i tożsamości współczesnego naukowca

Janusz Stanisław Miąso

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/30427

Abstrakt


Recenzja książki: Zbyszko Melosik, Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, ss. 185

Słowa kluczowe


pasja, nauka, tożsamość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Melosik Z. (2019). Pasja i tożsamość naukowca, Poznań: Wydawnictwo UAM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


              

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020 w ramach projektu: „Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISSN 2450-5358   e-ISSN 2450-5366

Partnerzy platformy czasopism