Naukowość pedagogiki chrześcijańskiej

Dariusz Stępkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/29782

Abstrakt


Recenzja książki: Piotr Magier. Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 230.

Słowa kluczowe


pedagogika chrześcijańska, metateoria, tożsamość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kurdybacha Ł. (1961). Z historii walki o szkołę świecką, Warszawa: Nasza Księgarnia.

Kwieciński Z. (2007). Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych, [w:] tegoż, Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa TWP, s. 107–130.

Muszyński H. (1976). Zarys teorii wychowania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Okoń W. (1970). O postępie pedagogicznym, Warszawa: Książka i Wiedza.

Stępkowski D. (2018). Kształcenie religijne w publicznym interesie. Perspektywa pedagogiki ogólnej, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2, s. 103–119,

https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/6046.

Suchodolski B. (1957). U podstaw materialistycznej teorii wychowania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Suchodolski B. (1959). O pedagogikę na miarę naszych czasów, Warszawa: Książka i Wiedza.

Suchodolski B. (1965). Dzieje myśli pedagogicznej i historia pedagogiki, [w:] B. Suchodolski (red.), Rozwój pedagogiki w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, s. 135–159.

Suchodolski B. (1967). Podstawy wychowania socjalistycznego, Warszawa: Książka i Wiedza.

Suchodolski B. (1980). Pedagogika i nauki z nią współdziałające, [w:] B. Suchodolski (red.), Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 36–48.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Aktualne numery
ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Poprzedni: ISSN 2299-4890

Partnerzy platformy czasopism