Wydawca

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
Budynek Zofijówka, p. 6

Tel. 12 39 99 620; faks 12 39 99 501
e-mail: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie

https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/studia-paedagogica-ignatiana.htm

Właścicielem czasopisma jest Akademia Ignatianum w Krakowie.

https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/studia-paedagogica-ignatiana.htm

 

Jesuit University Ignatianum in Krakow

Sponsorzy

Czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach działalności upowszechniającej naukę DUN na lata 2019-2020.
 
"Zadanie: Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana finansowane jest w ramach umowy 882/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".
 
Celem tego zadania jest:

- wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych (zakup licencji usługi iThenticate); 
- opracowanie polskich i angielskich wersji wydawanych artykułów w czasopiśmie, w tym tłumaczenie i korekta
językowa przez native speakera; 
- opracowanie redakcyjne, graficzne, korekty, formatowanie, indeksowanie, recenzje naukowe artykułów (recenzenci
zagraniczni); 
- digitalizacja czasopisma (w tym archiwalnych numerów) zakup nr DOI (crossref);
opracowanie strony w wersji anglojęzycznej-
- druk i oprawa wersji papierowej
- wdrożenie zasad etycznych i ich przestrzeganie - opłata za członkostwo w COPE. 

Wydawca

Akademia Ignatianum w Krakowie

Wydział PedagogicznyPartnerzy platformy czasopism