Historia czasopisma

"Studia Paedagogica Ignatiana" znajduje się na ministerialnej liście czasopsim punktowanych obecnie ma 20 punktów.

Od roku 2016 jest wydawane jako kwartalnik.

W roku 2015 otrzymało nowy numer ISSN 2450-5358 oraz e-ISSN 2450-5366

Czasopismo „Studia Paedagogica Ignatiana” jest kontynuacją, założonego w roku 1998 przez ks. Prof. dra hab. Władysława Kubika SJ „Rocznika Sekcji Pedagogiki Religijnej Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego” (ISSN 1505-2729), którego nazwa zmieniała się wraz z rozwojem Uczelni. I tak w latach 2000-2002 czasopismo otrzymało nazwę „Rocznik Sekcji Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie (ISSN 1509-3131), w latach 2003-2010 „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie” (ISSN 1731-2272), a od roku 2011 do 2013 ukazywało się jako „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie (ISSN 2299-4890). W roku 2014 periodyk po raz pierwszy ukazał się jako „Studia Paedagogica  Ignatiana”. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.

Numery archiwalne Rocznika znajdują się na stronie:
http://www.ignatianum.edu.pl/wped/czasopisma-naukowe/rocznik-wydzialu-pedagogicznego

 

 Partnerzy platformy czasopism