Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo „Studia Paedagogica Ignatiana”  jest forum wymiany myśli z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Jego tematyka koncentruje się na promowaniu szeroko rozumianych badań, doświadczeń i refleksji pedagogicznej, również w kontekście historycznym. Celem periodyku jest również inspiracja dla podejmowania nowych wyzwań, poszukiwania rozwiązań edukacyjnych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa XXI wieku. Ponadto stanowi miejsce popularyzacji pedagogii ignacjańskiej i działań edukacyjnych nią inspirowanych. Do dyskusji na łamach czasopisma zapraszamy doświadczonych naukowców i młodych badaczy.

Czasopismo składa się z pięciu działów: artykułów i rozpraw, raportów z badań, miscelanea, recenzji oraz sprawozdań z konferencji.

Od roku 2016 ukazuje się jako kwartalnik. W każdym numerze będzie poruszane inne zagadnienie. Propozycje tematów oraz terminy nadsyłania tekstów znajdują się w zakładce - aktualności.

 

Działy

Articles and Dissertations

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Case Reports

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Miscellanea

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Reviews

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Reports From The Conferences

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

  1. Każdy nadesłany artykuł jest wstępnie oceniany przez wybranych członków zespołu redakcyjnego lub redaktorów tematycznych (etap preselekcji). Tekst może być zaakceptowany, odrzucony lub odesłany w celu naniesienia poprawek merytoryczno-formalnych.
  2. Redaktor naukowy wraz z zespołem redakcyjnym powołuje niezależnych recenzentów, którzy otrzymują teksty bez podawania danych autora. Recenzje odbywają się na zasadzie "double-blind review", co oznacza, że zarówno recenzent, jak i tożsamość autora są ukryte przed recenzentami i na odwrót podczas całego procesu recenzji.
  3. Treść recenzji nie jest ujawniana osobom trzecim zgodnie z zasadami etycznymi.
  4. Po otrzymaniu recenzji redaktor naczelny podejmuje ostateczną decyzję o publikacji.
  5. Autorzy są informowani przez sekretarza redakcji o ostatecznej decyzji.
  6. Alfabetyczna lista recenzentów zamieszczana jest na stronie internetowej czasopisma oraz publikowana w 4 numerze.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Archiwizowanie

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

 

Indeksowanie i punktacja czasopisma. Impact Factor

Czasopismo "Studia Paedagogica Ignatiana" znajduje się na liście czasopism punktowanych - 20 punktów.

Impact Factor w roku 2018 wynosi 0,41

 

 

Czasopismo znajduje sie w bazach:

DOAJ 

 ErihPlus

PBN punktacja ministrialna 20 punktów

CEEOL

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Index Copernicus indeksacja czasopisma za rok 2018 wynosi 99,41 pkt

 BazHum

Pol-index numery od 2015 roku ISSN 2450-5358

Pol-index numery od 2012 roku do 2014 ISSN 2299-4890 

 

Etyka wydawnicza

Redakcja kwartalnika "SPI" stosuje dobre praktyki wydawnicze zgodne z polityką Komitetu Etyki Wydawniczej COPE 

Autorzy, redaktorzy i recenzenci powinni przestrzegać zasad dobrych praktyk w zakresie etyki publikacji.

Oczekuje się od autorów, że są świadomi zasad etycznych i stosują dobre praktyki w zakresie etyki publikacji, w szczególności: autorstwa i współautorstwa (na przykład unikania ghost or guest authorship), oryginalności tekstu, plagiatu, manipulacji danymi, konfliktu interesów i zgodności z zasadami etyki badań. 

Recenzenci i redaktorzy są zobowiązani do uczciwego i poufnego traktowania tekstów oraz do zadeklarowania jakichkolwiek konfliktów interesów.

W przypadku podejrzenia łamania zasad etycznych dotyczących niewłaściwego prowadzenia badań lub publikacji, przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające, a w razie potrzeby zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z instytucjami autorów, podmiotami finansującymi lub organami regulacyjnymi.

Czasopismo wprowadza system antyplagiatowy. Wszystkie teksty będą wprowadzane do systemu iThenticate.com

W przypadku podejrzenia lub domniemanego niewłaściwego postępowania, zastosujemy procedurę wyjaśniającą zgodnie z wytycznymi Komitetu COPE. Jeśli znajdziemy przekonujące dowody na niewłaściwe postępowanie, podejmiemy kroki w celu skorygowania dokumentacji naukowej, która może obejmować korektę lub wycofanie.

Wszystkie wątpliwości i obawy dotyczące potencjalnego niewłaściwego postępowania prosimy zgłaszać na e-mail do czasopisma. Nalezy w pierwszej kolejności poinformować redaktora naczelnego czasopisma.  Czytelnicy, mający wątpliwości, co do stosowania dobrych praktych proszeni są o bezpośredni kontakt z czasopismem.

Procedura antyplagiatowa:

Procedura przeciw manipulowaniu danymi

Procedura dotycząca autorstwa i współautorstwa

 

 

Lista Recenzentów w latach 2015-2018

Dr hab. Bogusław Bieszczad, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
Prof. USdr hab. Elżbieta Magiera, , Uniwerystet Szczeciński, Polska
Prof. Tyler Tritten, Gonzaga University (USA)
Prof. Luís António Correia Umbelino, Universidade de Coimbra (Portugalia)
PaedDr. Mária Vargová PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, Słowacja

2017

Dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP (Pedagogical University of Krakow, Poland)
Prof. Inger Enkvist (Lund University, Sweden)
Prof. dr hab. Ewa Filipiak (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland)
Dr Holger Glinka (Ruhr-University Bochum, Deutschland)
Dr hab. Jakub Gomułka (The Pontifical University of John Paul II, Krakow, Poland)
Prof. dr hab. Józef Górniewicz (The University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Prof. dr Walter Van Herck (Ghent University, The Netherlands)
Dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB (University of Białystok, Poland)
Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ (The University of Zielona Góra, Poland)
Prof. dr Gunter Scholtz (Ruhr-University Bochum, Deutschland)
Dr Jakub Synowiec (The Pontifical University of John Paul II, Krakow, Poland)
Prof. Giuseppe Tognon (LUMSA University, Rome, Italy)
Rev. prof. dr hab. Władysław Zuziak (The Pontifical University of John Paul II, Krakow, Poland)

Lista Recenzentów w roku 2018

Prof. Miguel Angel Belmonte (Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, Spain)
Dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr hab. Justyna Gulczyńska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Marcin Kazmierczak (Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, Spain)
Prof. Liudmyla Khoruzha (Borys Grinchenko Kyiv University, Kijów, Ukraina)
Prof. dr hab. Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr hab. Justyna Kusztal (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Dr Marta Massegú (Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain)
Bp prof. dr hab. Janusz Mastalski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Dr hab. Małgorzata Michel (Uniwersytet Jagielloński)
Dr Gomez Llauger Nuria (Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, Spain)
Dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW (Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego)

 

Lista Recenzentów za rok 2019

Prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu)
Dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UMW (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Dr hab. Marek Budajczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr hab. Henryk Cudak, prof. SAN (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Doc. dr Liudas Jovaiša (Uniwersytet Wileński)
Prof. dr Dariusz Kowalczyk SJ (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)
Dr hab. Justyna Kusztal (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr Michał Nowicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr hab. Krzysztof Ostaszewski (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
Dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Jolanta Szempruch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)Partnerzy platformy czasopism