Kontakt

Adres

 „Studia Paedagogica Ignatiana”
 Kopernika 26, 31-501 Krakow

e-mail: redakcja.spi@ignatianum.edu.pl

ISSN 2450-5358

e-ISSN 2450-5366

Osoba do kontaktu

Marzena Chrost
dr
Akademia Ignatianum, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Redakcja kwartalnika SPI

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków


Email: marzena.chrost@ignatianum.edu.pl

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: (56) 611 26 93
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism