Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 21 (2017): Tom XXI Charakter prawny działalności wykonywanej w dziedzinie publicznego transportu zbiorowego Abstrakt  PDF
Marian Masternak, Marta Maria Masternak
 
Vol 23 (2018): Tom XXIII Economic policies, objectives, and principles of the system of public procurement law Abstrakt  PDF
Henryk Nowicki
 
Vol 14 (2014): Tom XIV Pojęcie prawa w nowej teorii prawa naturalnego Abstrakt  PDF
Agata Czarnecka
 
Vol 24 (2019): Tom XXIV Kara pieniężna za niewydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie – wybrane problemy Abstrakt  PDF
Karolina Rokicka-Murszewska
 
Vol 13 (2013): Tom XIII Biuletyn Informacji Publicznej jako forma dostępu do informacji publicznej Abstrakt  PDF
Marianna Dalka-Noga
 
Vol 17 (2015): Tom XVII Środki ochrony prawnej w systemie kontroli zamówień publicznych Abstrakt  PDF
Henryk Nowicki
 
Vol 20 (2017): Tom XX Konstytucyjne źródła funkcjonowania samorządu zawodowego doradców podatkowych w Polsce Abstrakt  PDF
Stanisław Bułajewski
 
Vol 21 (2017): Tom XXI Przesłanki wpisu na listę ostrzeżeń publicznych KNF w kontekście działalności ubezpieczeniowej Abstrakt  PDF
Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak
 
Vol 19 (2016): Tom XIX Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia jako podmioty realizujące inwestycje w zakresie dróg publicznych – szanse i zagrożenia (część II) Abstrakt  PDF
Łukasz Maszewski
 
Vol 18 (2016): Tom XVIII Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia jako podmioty realizujące inwestycje w zakresie dróg publicznych – szanse i zagrożenia (część I) Abstrakt  PDF
Łukasz Maszewski
 
Vol 17 (2015): Tom XVII Niedostatki unifikacji administracji ogólnej. Doktryna i praktycy o koniecznych uzupełnieniach rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. Abstrakt  PDF
Anna Tarnowska
 
Vol 21 (2017): Tom XXI Ochrona zabytkowego dziedzictwa kulturowego przed zagrożeniami wynikającymi z działalności terrorystycznej (część II) Abstrakt  PDF
Piotr Chrzczonowicz
 
Vol 21 (2017): Tom XXI Wpis komornika sądowego na listę adwokatów – wybrane zagadnienia Abstrakt  PDF
Tomasz Brzezicki, Piotr Rączka
 
Vol 16 (2015): Tom XVI Problem federalnej własności ziem publicznych na zachodzie USA Abstrakt  PDF
Daniel Setcki
 
Vol 22 (2018): Tom XXII Nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości nad samorządem komorniczym w nowej ustawie o komornikach sądowych Abstrakt  PDF
Piotr Rączka
 
Vol 22 (2018): Tom XXII Analiza korupcji Abstrakt  PDF
Krystyna Patora
 
Vol 23 (2018): Tom XXIII Environmental impact assessment in livestock and poultry: public participation Abstrakt  PDF
Kateryna Kozmuliak
 
Vol 25 (2019): Tom XXV Paweł Nowicki, Aksjologia prawa zamówień publicznych. Pomiędzy efektywnością ekonomiczną a instrumentalizacją, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2019, ss. 407 Abstrakt  PDF
Ewaryst Kowalczyk
 
Vol 20 (2017): Tom XX Ochrona zabytkowego dziedzictwa kulturowego przed zagrożeniami wynikającymi z działalności terrorystycznej (część I) Abstrakt  PDF
Piotr Chrzczonowicz
 
Vol 19 (2016): Tom XIX Trzy modele obywatelstwa a edukacja publiczna Abstrakt  PDF
Łukasz Mirocha
 
Vol 10 (2012): Studia monograficzne ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Łaszewskiemu „Zapomniana demokracja” O demokracji deliberacyjnej w Pierwszej Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Izabela Lewandowska-Malec
 
Vol 21 (2017): Tom XXI Jednolity europejski dokument zamówienia – aspekty prawne Abstrakt  PDF
Marcin Żurawski
 
Vol 14 (2014): Tom XIV Pojęcie prawa w nowej teorii prawa naturalnego Abstrakt  PDF
Agata Czarnecka
 
Vol 12 (2013): Tom XII Liberalizm polityczny. John Rawls wobec pluralizmu wartości Abstrakt  PDF
Łukasz Mirocha
 
Vol 12 (2013): Tom XII Oczekiwania konsumentów odnośnie do oferowanych im towarów oparte na zapewnieniach publicznych pochodzących od sprzedawcy, producenta, osoby, która się za producenta podaje, importera i dystrybutora towaru oraz ich przedstawicieli Abstrakt  PDF
Maciej Koszowski
 
1 - 25 z 25 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism