Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 25 (2019): Tom XXV Wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyny nieujętej w przepisach prawa – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2017 r., III PZP 11/16 Abstrakt  PDF
Jolanta Drobot
 
Vol 22 (2018): Tom XXII Functional concept of employer. Solution for the new employment landscape? Abstrakt  PDF
Joanna Unterschütz
 
Vol 22 (2018): Tom XXII Pojęcie niewypłacalności pracodawcy w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Abstrakt  PDF
Mariusz Liskowski
 
1 - 3 z 3 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism