Autor - szczegóły

Rokicka, Karolina, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

  • Vol 14 (2014): Tom XIV - Artykuły
    Przepisy i normy otwierające porządek prawny na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne w Republice Federalnej Niemiec
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism