Autor - szczegóły

Bąk, Hubet, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

  • Vol 14 (2014): Tom XIV - Artykuły
    Relacje między organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w świetle Konstytucji Królestwa Norwegii z dnia 17 maja 1814 roku
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism