Ogłoszenia

 

Redakcja Studia Iuridica Toruniensia zaprasza do publikowania tekstów w Tomie XXVII. Artykuły naukowe (w tym glosy i artykuły recenzyjne), dotyczące problematyki prawa polskiego oraz międzynarodowego można przesyłać do dnia 15 września 2020 roku. Redakcja przyjmuje teksty również w językach obcych: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, francuskim. Artykuły zgodne z wymogami edytorskimi (pobierz) wraz z kartą zgłoszeniową (pobierz) prosimy o kierowanie na adres e-mail: sit@umk.pl.

 

Prof. UMK, dr hab. Andrzej Gaca

Studia Iuridica Toruniensia

Redaktor Naczelny

 

 

 

 

 

Partnerzy platformy czasopism