Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy biblioteki do zamieszczenia linku do czasopisma Studia Iuridica Toruniensia na swojej liście czasopism elektronicznych.Partnerzy platformy czasopism