Czy uzasadnienie projektu ustawy może tworzyć prawo? Uwagi na tle art. 165a § 4 Kodeksu karnego

Karolina Palka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2020.015

Abstrakt


Niniejszy artykuł podejmuje dyskusję wokół kontrowersyjnie sformułowanego zagrożenia karą art. 165a § 4 kodeksu karnego. Spór oscyluje wokół fragmentu „tej karze samej karze podlega”, co prowadzi do dwóch sprzecznych ze sobą interpretacji dotyczących wymiaru kary. Problem ten, jak dotąd, nie został zauważony przez piśmiennictwo. Tekst został podzielony na siedem głównych części. Pierwsze dwie stanowią krótkie wprowadzenie do niniejszej problematyki. Trzeci jest przeglądem literatury. Czwarta i piąta część przedstawiają przeciwne argumenty dotyczące tej tematyki. W szóstej zawarto wyniki badań ankietowych, które potwierdzają te kontrowersje. Ostatnia z nich jest krótkim podsumowaniem.


Słowa kluczowe


prawo karne; kodeks karny; finansowanie terroryzmu; sankcja karna; kara

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burzyński P., Ustawowe określenie sankcji karnej, Warszawa 2008.

Gardocki L. (red.), System prawa karnego. Tom 8, 2018, Legalis.

Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018.

Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz. Art. 117–221, Warszawa 2017.

Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz. Art. 222–316, Warszawa 2017.

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, 2019, LEX.

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.

Stefański R. A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018.

Wróbel W., Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117–211a, 2017, LEX.

Żółtek S., Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego, LEX 2017.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism