Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2018 r., I CSK 646/17

Piotr Pieczonka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.030

Abstrakt


Glosa dotyczy problematyki skutków prawnych przebudowy samodzielnego lokalu i przyłączenia do niego części nieruchomości wspólnej. Postanowienie Sądu Najwyższego daje wskazówki, jak należy dokonać czynności polegającej na przyłączeniu fragmentu nieruchomości wspólnej do samodzielnego lokalu, jakie elementy taka czynność prawna musi obejmować oraz kiedy jest ona dopuszczalna i może stanowić podstawę do ujawnienia zmiany w księdze wieczystej.


Słowa kluczowe


nieruchomość wspólna; wyodrębnienie; przyłączenie; samodzielny lokal; czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu; współwłasność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Marcysiak M., Glosa do uchwały SN z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 65/11, Lex/el. 2012.

Kurek D., Ustawa o własności lokali. Komentarz, wyd. 13, Legalis 2019.

Izdebski H. (red.), Ustawa o własności lokali. Komentarz, Warszawa 2019.

Osajda K. (red.), Ustawa o własności lokali. Komentarz, wyd. 7, Legalis 2019.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism