Some Comments on International Agreements in the Light of Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean Case

Marcin Kałduński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.021

Abstrakt


1 października Międzynarodowy Trybunał Sprawidliwości (MTS) wydał wyrok w sprawie dotyczącej zobowiązania do negocacji dostępu do Pacifiku (Boliwia v. Chile). Trybunał rozważał m.in. kwestię obowiązywania porozumienia międzynarodowego między Boliwią i Chile. Ustalenie, czy pewien dokument stanowi prawnie wiążące porozumienie, może mieć istotne konsekwencje praktyczne. Artykuł zawiera refleksje nad rzeczywistym charakterem porozumień międzynarodowych w świetle komentowanego wyroku. Autor analizuje metodologię zastosowaną przez MTS dla ustalenia obowiązywania prawnie wiążącego porozumienia i bada, czy i w jakim zakresie MTS  inspirował się dotychczasowym orzecznictwem międzynarodowych sądów i trybunałów międzynarodowych.


Słowa kluczowe


traktat; porozumienie międzynarodowe; Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości; zobowiązanie do negocjacji; zobowiązanie do zawarcia umowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arechaga J. de, International Law in the Past Third

Century, “Recueil des Cours de la Academie de Droit International” 1978, vol. 159.

Degan V.D., Sources of International Law, The Hague–Boston–London 1997.

Fawcett J.E.S, The Legal Character of International Agreements, “British Yearbook of International Law” 1953, No. 30.

Fitzmaurice M., The Identification and Character of Treaties and Treaty Obligations between States in International Law, “British Yearbook of International Law” 2002, vol. 73.

Klabbers J., The Concept of Treaty in International Law, The Hague–London– Boston 1996.

Lachs M., The Development and General Trends of International Law in Our Time, “Recueil des Cours de la Academie de Droit International” 1980, vol. 169.

Lauterpacht H., Law of Treaties: Report, UN Doc. A/CN.4/63, “Yearbook of International Law Commission” (1953-II).

McNair A., The Law of Treaties, Oxford 1961.

Virally M., Sur la notion d’accord, in: Festschrift für Rudolf Bindschedler, eds. E. Diez et al., Berne 1980.

Widdows K., What is an Agreement in International Law, “British Yearbook of International Law” 1979, No. 50.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism