Uchybienia w treści faktur oraz uchybienie obowiązkowi ich posiadania a prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Marek Kalinowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.020

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego faktur VAT . Autor stara się ustalić, czy Trybunał traktuje je formalistycznie oraz czy uznaje, że jedynie prawidłowe faktury dają prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego. Przeprowadzona analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości prowadzi do wniosku, że odrzucił on formalistyczne podejście do posiadania prawidłowo wystawionych faktur jako przesłanki formalnej wykonania prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego. W praktyce oznacza to, że organy podatkowe państw członkowskich nie mają prawa do odmowy podatnikowi uprawnienia do dokonania tego odliczenia, jeśli zostały spełnione wszystkie warunki materialne, od których uzależnione jest powstanie tego uprawnienia, nawet gdy nie uwzględniono niektórych wymogów formalnych, w tym dotyczących posiadania prawidłowych faktur. Uzasadnieniem dla takiego podejścia jest to, że według Trybunału Sprawiedliwości wejście przez podatnika dokonującego odliczenia podatku 100 Marek Kalinowski naliczonego w posiadanie prawidłowej faktury nie stanowi wymogu formalnego do dokonania odliczenia. W myśl poddanego analizie orzecznictwa faktura pełni jedynie funkcję środka dowodowego, na podstawie którego podatnik może dowieść swojego uprawnienia. Niemożność przeprowadzenia dowodu w oparciu o ten środek nie odbiera jednak prawa do wykazania tego uprawnienia innymi środkami dowodowymi.


Słowa kluczowe


VAT ; faktura VAT ; formalizm prawa podatkowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baylac C., Le formalisme du droit fiscal, Paris 2002.

Gibasiewicz D., Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

Terra B., Kajus J., A guide to the European Vat Directives, t. I, Amsterdam 2008.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism