Odpowiedzialność za czynności prawne dokonane w warunkach braku zgody uprawnionego organu spółki wymaganej umową lub statutem

Marek Chrabkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.017

Abstrakt


Zgodnie z art. 17 § 3 k.s.h.43 czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki, wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było ustalenie zakresu adresatów tego przepisu, a także kwestii uchylenia się od odpowiedzialności przez osoby, które wprawdzie dokonały czynności prawnej, ale następczo uzyskały zgodę właściwego organu spółki. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metod badawczych stosowanych w naukach prawnych.


Słowa kluczowe


spółka prawa handlowego; odpowiedzialność pracownicza; odpowiedzialność członków zarządu, zgoda następcza; organy spółki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grykiel J., Komentarz do art. 1–352, w: Kodeks cywilny, red. M. Gutowski, Warszawa 2018.

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2015.

Kupryjańczyk D., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2018.

Mitrus L., w: Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2018.

Moskwa L., Moskwa P., Komentarz do art. 1–352, w: Kodeks cywilny, red. M. Gutowski, Warszawa 2018.

Opalski A., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. A. Opalski, Warszawa 2016.

Sobolewski P., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2018.

Suliński G., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Bieniak i in., Warszawa 2019.

Świątkowski A., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018.

Wąż P., w: Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Walczak, Warszawa 2018.

Żółtek S., Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa 2009.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism