Czy milczenie wciąż jest złotem? Nowe regulacje dotyczące tajemnicy lekarskiej

Daria Grzelak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.005

Abstrakt


Podstawową regułą zawartą w etosie lekarskim jest obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej odnośnie stanu zdrowia pacjenta. Ta swego rodzaju gwarancja nadal stanowi niezaprzeczalną podstawę relacji lekarz–pacjent, a jej przestrzeganie wpływa na tworzenie się poczucia zaufania pacjentów względem leczących ich specjalistów. W 2016 r. uwagę środowiska lekarskiego przykuła ustawa zmieniającą powyższe regulacje. Na jej mocy z dniem 5 sierpnia 2016 r. do porządku prawnego implementowano nowelizację kodeksu postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tym samym zmieniony został zakres dochowania przez lekarzy tajemnicy zawodowej oraz okoliczności, które umożliwiają zwolnienie lekarza z obowiązku jej dochowania. Nowa ustawa z 2016 r. nie tylko ograniczyła tajemnicę lekarską, ale także wprowadziła jawność spraw karnych dotyczących błędów medycznych. Chociaż wydawało się, że nowelizacja z 2016 r. wzbudziła dość wątpliwości do jej zasadności, ustawodawca postanowił posunąć się krok dalej w projektowanych zmianach. Dnia 8 maja 2018 r. podczas obrad sejmu odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej, której prace skupiły się na rozpatrzeniu komisyjnego projektu ustawy o dalszej zmianie wskazanych wyżej ustaw. Przedmiot obrad tyczył się kolejnej modyfikacji przepisow stanowiących o zachowaniu przez lekarzy tajemnicy zawodowej po śmierci pacjenta, a przyjęte zmiany po raz kolejny doprowadziły do modyfikacji dotychczasowej praktyki poprzez implementowaną do porządku prawnego dnia 9 lutego 2019 r. Ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.


Słowa kluczowe


prawo medyczne; tajemnica lekarska; pacjent; nowelizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anczyk E., Anczyk A., Lekarski etos w relacjach z pacjentem, „Czasopismo Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej 2010, nr 13 (1).

Boratyńska M., Konieczniak P., Autonomia pacjenta a wskazania medyczne, „Studia Iuridica Toruniensia” 2008, nr 49.

Klimek J., Mniej tajna tajemnica, „Gazeta Lekarska” 2016, nr 10.

Puls medycyny, NRL o naruszeniu tajemnicy lekarskiej, https://pulsmedycyny.pl/nrl-o-naruszeniu-tajemnicy-lekarskiej-878801 (dostęp: 18.01.2019 r.).

Pogorzelska A., Tajemnica lekarska – wniosek NRL do Trybunału Konstytucyjnego, https://www.nil.org.pl/aktualnosci/tajemnica-lekarskawniosek-nrl-do-trybunalu-konstytucyjnego# (dostęp 29.03.2019 r.).

Reszka P., Mali bogowie. O znieczulicy polskich lekarzy, Warszawa 2017.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism