Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2017 r., I CSK 232/16

Daniel Setcki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.044

Abstrakt


Sąd Najwyższy w wydanym wyroku rozważał kwestię skutecznego sposobu nałożenia dodatkowego obowiązku na wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie budziło wątpliwości, że jest to możliwe wówczas, gdy stanowi o tym wyraźnie umowa spółki, ale pytanie dotyczyło tego, czy możliwe jest nałożenie takiego obowiązku poprzez wydanie uchwały przez zgromadzenie wspólników. Sąd Najwyższy trafnie opowiedział się za ścisłą wykładnią art. 159 k.s.h. i w konsekwencji stwierdził, że tylko umowa spółki może skutecznie nałożyć dodatkowy obowiązek na wspólników. Glosa ma charakter aprobujący, ponadto są w niej zawarte dodatkowe argumenty prawne przemawiające za tezą orzeczenia wydanego przez Sąd Najwyższy.


Słowa kluczowe


umowa spółki; uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o.; prawa i obowiązki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2015.

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1–300 k.s.h., t. I, Warszawa 2011.

Koźmy Z., Ożóg M. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Gdańsk 2012.

Nowacki A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–226 k.s.h., t. I, Warszawa 2018.

Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2014.

Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, Warszawa 2011.

Szajkowski A., Tarska M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 151–300 k.s.h., t. II, Warszawa 2005.

Włodyka S., System prawa handlowego. Prawo spółek handlowych, t. 2, Warszawa 2012.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism